61. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati po završetku nastavaka 58., 59. i 60. redovne sjednice  zakazanih za 23. septembar 2015. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ČLANA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE REVIZORA UREDA ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SPOJA ULICA MIHAJLA LALIĆA I STEVANA MOKRANJCA U STAMBENOM NASELJU ČAĐAVAC, K.O. BRČKO 3 U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI AUTOBUSKOG STAJALIŠTA I PJEŠAČKE STAZE U MZ PLAZULJE K.O. GORICE  U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA KORIŠTENJE BEZ NAKNADE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ORGANIZACIJI UDRUŽENJU GRAĐANA „NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BRČKO DISTRIKTA BiH“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA KORIŠTENJE BEZ NAKNADE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ORGANIZACIJI UDRUŽENJU GRAĐANA „FUDBALSKI SAVEZ BRČKO DISTRIKTA BiH“   BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O KRITERIJIMA I PROCEDURAMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA I VISINE SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNOG STATUSA RADNIKA KOJI SU RADILI U ODP „INTERPLET“ BRČKO – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O SEDMOJ EMISIJI OBVEZNICA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU VERIFIKOVANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIJENOS PRAVA GRAĐENJA JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA ČLANOVA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA PRIORITETA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA ZA PERIOD 2015. – 2020. GODINA – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2015. GODINE – izvjestiteljica glavna pravobraniteljica
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestilac direktor Javnog preduzeća
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2014. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2014. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA SLUŽBE ZA LEGALIZACIJU ZA PERIOD 1. 4. – 30. 6. 2015. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA UREDA KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE  – izvjestilac glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE  – izvjestilac glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 23. RAZMATRANJE INFORMACIJE O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – izvjestilac Izborna komisija
 24. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 30. JUNI 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik Nezavisnog  odbora
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELJENJA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE O RJEŠAVANJU UPRAVNIH PREDMETA ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2014. GODINE  – izvjestilac gradonačelnik
 26.  RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2015. GODINE - izvjestilac šef Policije
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S TUMAČENJEM ČLANA 6 ZAKONA O LIČNOJ KARTI DRŽAVLJANA BiH U DISTRIKTU BRČKO (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 28.  RAZMATRANJE INFORMACIJE KANCELARIJE GRADONAČELNIKA /INSPEKTORATA O BROJU ANGAŽOVANIH RADNIKA PO UGOVORU O DJELU, U KOJIM ODJELJENJIMA SU ANGAŽOVANI I ŠTA JE INSPEKTORAT BRČKO DISTRIKTA BiH PREDUZEO NA SANKCIONISANJU EVENTUALNOG KRŠENJA PROPISA – (prijedlog zastupnika Adnana Drapića)

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!