62. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 14. oktobra 2015. godine (srijeda) s početkom u 10 sati,  u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 58. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DIJELA PJEŠAČKE STAZE UZ DIO MAGISTRALNOG PUTA BANJA LUKA – BIJELJINA KROZ STAMBENO NASELJE GRBAVICA, K.O. GRBAVICA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG PUTA U URBANOM PODRUČJU DUBRAVE, ZASEOK TOMŠIĆI, K.O. DUBRAVE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI ULICE K.O. ULICE – BUKOVAC U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NEKATEGORISANOG PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI KREPŠIĆ K.O. KREPŠIĆ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG NEKATEGORISANOG PUTA ZA ZASELAK SLUGANOVIĆI,  K.O. VITANOVIĆI U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM S FIRMOM „MASTER-WOOD SIMIĆ“ D.O.O. BRČKO – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM S FIRMOM „ŽELJO“ D.O.O. BRČKO – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM S FIRMOM „GAFRO-KOMERC“ D.O.O. BRČKO – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O KRITERIJIMA I PROCEDURAMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA I VISINE SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNOG STATUSA RADNIKA KOJI SU RADILI U ODP TVORNICA OBUĆE „IZBOR“ BRČKO – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU ELABORATA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA MEĐUNARODNOG UNIVERZITETA „PRIMUS“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA MEĐUNARODNOG UNIVERZITETA „PRIMUS“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 30. 6. 2015. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2014. GODINU - izvjestilac predsjednik Nadzornog odbora
 18. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 19. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. 12. 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2014. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U VEZI S BOBAR BANKOM A.D. BIJELJINA – izvjestilac glavni revizor
 26. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU- izvjestilac predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
 27.  RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI  ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2015. GODINE - izvjestilac šef Policije

 28. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S TUMAČENJEM ČLAN 6 ZAKONA O LIČNOJ KARTI DRŽAVLJANA BiH U DISTRIKTU BRČKO (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 29.  RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)

 30.  RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELJENJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH - (prijedlog zastupnice Sabire Mujkić)

 Raspoloživi radni materijal u elekroničkom obliku preuzmite OVDJE.