63. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati po završetku nastavka 62. redovne sjednice, zakazanog za  28. oktobar 2015. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 59. I 60.  REDOVNE I 15. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – drugo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICE DEJTONSKE OD BROJA 100 DO 130 I OD 222 DO 226 K.O. BRČKO 4, STAMBENO NASELJE GLUHAKOVAC U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/NASTAVAK IZGRADNJE VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICE MARIJE JURIĆ ZAGORKE U MZ KLANAC. K.O. BRČKO 1, STAMBENO NASELJE KLANAC U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVJERAVANJU JAVNIH OVLAŠTENJA IZ OBLASTI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA – izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA FISKALNU 2015. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2015. GODINE – izvjestilac glavni pravobranilac
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE REZOLUCIJE O PREDUZIMANJU POTREBNIH MJERA RADI UVEĆANJA LIKVIDACIONE MASE BOBAR BANKE A.D. BIJELJINA I NAMIRENJA POTRAŽIVANJA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog kluba zastupnika SDS-a)
 10. RAZMATRANJE INFORMACIJE  O NAČINU PRIMJENE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU ODJELJENJA I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH  ZA PERIOD OD 19. 10. 2015. GODINE DO 31. 12. 2015. GODINE (prijedlog zastupnika Adnana Drapića)
 11. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAKNADAMA PRILIKOM IZRADE ZAKONA O OBRAZOVANJU (prijedlog zastupnika Ibrahima Kamenjaševića) – (čeka se dopuna)

Dostupne materijale u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!