Održan 5. sastanak Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH

U organizaciji Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Sarajevu je 26.20.2015. godine održan 5. sastanak Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH, tokom kojeg su predstavnici parlamenata svih nivoa vlasti u BiH upoznati sa sadržajem ključnih dokumenata i stepenom dostignutog napretka Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji.

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Po okončanju 5. sjednice Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH, a u skladu s članom 5. Pravila rada Parlamentarnog foruma za evropske integracije Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija Parlamentarnog foruma:

1. Izražavaju snažnu podršku Berlinskom procesu koji je ojačao evropsku perspektivu zemljama Zapadnog Balkana. Saglasni su da je ovaj proces dao nove impulse za privredni i državnopravni napredak, za jačanje regionalne i prekogranične saradnje, promoviranje klime međusobnog poštivanja i dobrosusjedskih odnosa kao preduslova za stabilnost i kao načina da se olakša istinsko i trajno pomirenje u regionu;

2. Zahvaljuju Evropskoj uniji na novom, obnovljenom pristupu prema BiH, kreiranom s ciljem ponovnog pokretanja procesa integracija nakon perioda zastoja, što je omogućilo da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine u cijelosti stupi na snagu 1. juna 2015. godine, počelo je novo poglavlje približavanja BiH Evropskoj uniji, uspostavljeno je blisko partnerstvo, produbljene su političke i ekonomske veze između potpisnica Sporazuma;

3. Svjesni neophodnosti i značaja intenziviranja saradnje među komisijama/odborima za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, Skupštine Brčko Distrikta i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, izražavaju zadovoljstvo ponovnim aktiviranjem Parlamentarnog foruma;

4. Izražavaju spremnost da odgovore svim obavezama koje stoje pred parlamentarnim tijelima za evropske integracije, a proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, stavljajući na prvo mjesto proces usklađivanja zakonodavstva BiH sa zakonodavstvom Evropske unije i naglašavajući potrebu jačanja nadzorne funkcije parlamenata redovnim pozivanjem na sjednice predstavnika izvršnih vlasti radi izvještavanja o realizaciji obaveza u vezi s pristupanjem Evropskoj uniji;

5. Jasno opredijeljeni za članstvo u Evropskoj uniji, pozdravljaju usvajanje Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period od 2015. do 2018., izražavaju punu podršku primjeni Akcionih planova za realizaciju Reformske agende i uspostavljanju mehanizma koordinacije, te pozivaju cjelokupno institucionalno i političko vodstvo na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da zajednički rade u interesu evropske budućnosti zemlje;

6. Zahvaljuju ambasadoru NJ.E. Lars-Gunaru Wigemarku, šefu Delegacije EU u BiH i specijalnom predstavniku EU, na tome što je svojim prisustvom i obraćanjem dao doprinos radu i podržao aktivnosti Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH;

7. Izražavaju zadovoljstvo saradnjom s Parlamentom Mađarske i Parlamentom Republike Francuske, realizatorima Twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu evropskih integracija“, podržavaju napore parlamenata u BiH u kontekstu realizacije preporuka Twinning projekta, s ciljem unapređenja kapaciteta parlamenata u BiH u procesu evropskog integriranja.