Završena 14. sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH

14.-sjednica-Skuptine-BDBiH

13. 07. 2017. - Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH poslijepodne su završili 14. redovno zasjedanje Skupštine Brčko distrikta BiH. 

14.-sjednicaUsvojeni su Nacrt zakona o izmjeni Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Nacrt zakona o izmjenama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama kao i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o Vladi u drugom čitanju.

- Izmjene zakona iz oblasti obrazovanja odnose se na fleksibilniji način angažovanja nedostajućeg nastavnog kadra, kako se ne bi dovelo u pitanje normalno odvijanje nastavnog procesa u narednoj školskoj godini - rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine. On je pojasnio  da je u proteklih nekoliko mjeseci prijemom nastavnog osoblja u škole u najvećoj mjeri riješen problem nedostatka nastavnog kadra ali da će se tamo gdje to i dalje bude neophodno, u skladu sa ovim zakonima, nastavnici moći angažovati po ugovoru o djelu.

Komentarišući  izmjene Zakona o Vladi predsjednik Skupštine je naglasio da su njihovim usvajanjem obezbijeđena zakonska rješenja koja vladaju u entitetima, zemljama regiona i demokratskoj Evropi a prema kojima niko nije kriv dok se to ne potvrdi pravosnažnom sudskom presudom.

-Ovim samo stvaramo uslove da član Vlade protiv koga se podigne optužnica ima mogućnost da nastavi raditi, a politička stranka koja ga je delegirala na tu poziciju će procjenjivati da li je spremna nositi taj teret- rekao je Kadrić.

Na zahtjev gradonačelnika Brčko distrikta BiH Siniše Milića Skupština je odgodila razmatranje Nacrta zakona o izmjenama Zakona o budžetu za sljedeću redovnu sjednicu Skupštine. Odgođena je i rasprava o Nacrtu Zakona o nasljeđivanju Brčko distrikta BiH  i Nacrtu zakona o vanparničnom postupku  na zahtjev Pravosudne komisija Brčko distrikta BiH, dok je Nacrt zakona o dopuni Zakona o javnoj upravi Klub poslanika HDZ-a povukao s dnevnog reda.

Skupština je usvojila deset odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju i rekonstrukciju puteva u mjesnim zajednicama Brčko distrikta.

Usvojeno je  i više izvještaja o radu i reviziji finansijskog poslovanja odjeljenja i institucija Distrikta za 2016. godinu: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja i JP “Luka Brčko“ kao i Izvještaj o završnom računu ovog preduzeća za prošlu godinu. Usvojeni su i izvještaji o radu Zavoda za zapošljavanje i Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 2016. godinu kao i izvještaji o reviziji finansijskog poslovanja za 2016 godinu: Odjeljenja za javnu bezbjednost, Razvojno-garantnog fonda, Zavoda za zapošljavanje, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, JP “Luka Brčko“ i Skupštine Brčko distrikta BiH.

Poslanici su razmatrali i Informaciju u privredi na području Brčko distrikta s osvrtom na efekte podsticaja koji se isplaćuju privrednim subjektima u Distriktu. Razmatranje Informacije o  sprovođenju svih postupaka za utvrđivanje i naplatu akciza od strane Porezne uprave Brčko distrikta BiH odgođeno je za narednu sjednicu.

Nakon razmatranja informacije o djelimičnom poništenju javnog konkursa, koja je u dnevni red 14. sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH uvrštena na prijedlog poslanice Lidije Ljubojević, Skupština je donijela Zaključak kojim je zadužila Vladu Brčko distrikta da prilikom izrade prijedloga izmjena Zakona o državnoj službi u organima javne uprave produži rok za sprovođenje konkursne procedure. Prema ovom zaključku rok za donošenje odluke o izboru kandidata treba sa 60 produžiti na 90 radnih dana od dana zatvaranja konkursa. Također od Vlade je zatraženo da izmjenama Zakona obezbijedi objavljivanje rang-liste najuspješnijih kandidata na web-stranici Vlade Brčko distrikta BiH.