Održana četvrta vanredna sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH

4-vanredna-sjednica-1

Brčko 19. 07. 2017. Skupština Brčko distrikta BiH donijela je danas, na četvrtoj vanrednoj sjednici, odluke o pristupanju izradi 12 regulacionih planova. 

4.-vanredna-sjednica-3

Pet odluka odnosi se na izradu novih regulacionih planova: „Kolobara I“, „Kolobara II“, „Klanac“, „Rijeke I“ i izvorište vode „Plazulje I“. Preostalih sedam odluka odnosi se na pristupanje izradi  izmjena i dopuna postojećih regulacionih planova u stambenim naseljima „Š“ i „Srpska Varoš“ kao izmjene i dopune regulacionih planova u dijelovima stambenih naselja „Meraje“, „Grčica“, „Ivici“, „Mujkići II“ i urbano područje „Gornji Rahić“.

Obrazlažući zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH rekao je da postoji objektivna potreba da se ubrzaju aktivnosti oko donošenja novih i izmjena i dopuna postojećih regulacionih planova jer su neki od njih istekli prije više godina.

- Za ubrzanu proceduru opredijelila nas je i činjenica da je nadležno odjeljenje pripremilo sve za raspisivanje javnog poziva za izbor nosioca izrade regulacionih planova. Jedan od razloga je i izgradnja kružnih tokova koju je Skupština povjerila JP “Putevi Brčko“ - rekao je gradonačelnik Milić.

Razlozi pristupanju izmjenama i dopunama regulacionih planova su i nedostaci koji se  ogledaju u neusaglašenosti katastarskih podloga, jer su izrada i usvajanje regulacionih planova dugo trajali, zbog čega se javljaju problemi kod izdavanja lokacijskih uslova objasnila je Svjetlana Čivčić, šefica Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove.