15.REDOVNA SJEDNICA

14.-sjednica-Skuptine-BDBiH

Sjednica će se održati 13. 9. 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. I 4. VANREDNE I 13. I 14. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanji
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BUDŽETU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DIREKCIJI ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog poslanika Eseda Kadrića)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje(prijedlog poslanika Eseda Kadrića)
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TREZORU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog poslanika Eseda Kadrića)
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI  BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog poslanika Eseda Kadrića)
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE OD PUTA BRČKO – TUZLA DO BETONARE U GORNJEM BREZIKU – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA  DIONICE PUTA U MZ ĆOSETA – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA PUTA DŽINIĆI-SLUGANOVIĆI U MZ VITANOVIĆI – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA PUTA KRALJEVIĆI – TODIĆI U MZ SLIJEPČEVIĆI – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA ĐUKIĆI – NIKOLIĆI URBANO PODRUČJE LIPOVAC – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNOG PUTA PREMA KUĆI MATE TOKINA U MZ BIJELA – izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA KRAKA ULICE MIHAJLA PUPINA U MZ GRČICA – izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ RAŠLJANI – izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA  BEČIĆI-BRANA  U MZ MAOČA – izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA  U ZASEOKU NIKIĆI U MZ BIJELA – izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA PREMA LIPOVCU U MZ SKAKAVA GORNJA – izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA  U ZASEOKU BOJIĆI U MZ BOĆE – izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA  STANOVI – POTOČARI – izvjestilac gradonačelnik
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA  JOKIĆI – PODAREVAC U MZ GORNJA SKAKAVA  – izvjestilac gradonačelnik
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA  RAMIĆI U NASELJU MERAJE U MZ MAOČA    – izvjestilac gradonačelnik
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA PUTA DO KUĆE FARIDA MUJKANOVIĆA U MZ MAOČA – izvjestilac gradonačelnik
 27. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG PUTA U MZ PRIJEDOR – izvjestilac gradonačelnik
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE PREMA BRDU ŠTERAC – izvjestilac gradonačelnik
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZAKONODAVNOJ KOMISIJI SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 30. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA  IZBORA I IMENOVANJA ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 31. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O BRATIMLJENJU OPŠTINE LAGADAS – REPUBLIKA GRČKA I BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac gradonačelnik
 32. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O BRATIMLJENJU GRADA ŠLADMINGA – REPUBLIKA AUSTRIJA I BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac gradonačelnik
 33. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 34. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI SJEDIŠTA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 35. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO  DISTRIKT BiH -  izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 36. DAVANJE SAGLASNOSTI NA  ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA  JP „PUTEVI BRČKO“ – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 37. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 30. JUNI 2017. GODINE – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI PROJEKTA OBILAZNICE OKO GRADA BRČKO - izvjestilac direktor JP Puteva

NAPOMENA: Materijale u elektronskom obliku možete preuzeti OVDJE.