16. REDOVNA SJEDNICA (ažuriran materijal za nastavak)

mala DSCN5510Sjednica  je zakazana za  27. 9. 2017. godine (srijeda) u 10 sati, u velikoj sali Skupštine a počet će nakon prezentacije nalaza i zaključaka studije izvodljivosti „Komunalni projekat u Brčko distriktu BiH“. Studiju izvodljivosti poslanicima i predstavnicima izvršne vlasti prezentovat će konsultant Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2017. GODINE  - izvjestilac  pravobranilac
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 30. 6. 2017. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 10. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  JAVNOG PREDUZEĆA „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. 12. 2016. GODINE  – izvjestilac glavni revizor
 11. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 12. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 13. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 14. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE GRADONAČELNIKA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 15. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BiH ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 16. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 17. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31.12.2016. GODINE JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac glavni revizor
 18. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 19. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31.12.2016. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA VSTV-a BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predstavnik VSTV-a
 24. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU BEZBJEDNOSTI ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2017. GODINE – izvjestilac šef Policije
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVOĐENJU SVIH POSTUPAKA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU AKCIZE OD STRANE POREZNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac direktor Porezne uprave
 26. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POŠTOVANJU ODLUKE O OGRANIČAVANJU UPOTREBE SVIH DUHANSKIH PROIZVODA U SLUŽBENIM PROSTORIJAMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanice Lidije Ljubojević)
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI ZAKLJUČKA S OKRUGLOG STOLA O BORBI PROTIV KORUPCIJE – izvjestilac predsjednik Komisije

NAPOMENA: Materijale pod tačkama 2 , 3 i 26  dobili ste ranije, te Vas molim da ih pripremite za ovo skupštinsko zasjedanje.  

Raspoloživi materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!