Prekinuta 16. redovna sjednica Skupštine - Nastavak za 15 dana

mala 16 sjednicaSkupština Brčko distrikta BiH prekinula je sinoć 16. redovnu sjednicu koju će nastaviti za 15 dana, neposredno prije početka nove 17. sjednice. 

Prije početka 16. redovne sjednice poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH završili su 15. redovnu sjednicu usvajanjem Nacrta zakona o javnim preduzećima u prvom čitanju. Izmjene se odnose na odredbe koje se tiču organa javnih preduzeća i propisuju da direktor javnog preduzeća ima dva zamjenika. Time se obezbjeđuje da se aktima preduzeća jednoobrazno urede odredbe koje se odnose na organe preduzeća.

Nakon poslaničkih pitanja, koja su za razliku od prethodnih, na ovoj sjednici gotovo u potpunosti dobila odgovore nadležnih institucija i odjeljenja, na 16. redovnoj sjednici poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH usvojili su Nacrt zakona o nasljeđivanju i Nacrt zakona o vanparničnom postupku Brčko distrikta BiH u drugom čitanju.

Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH  u prvih šest mjeseci ove godine usvojen je uz zaključak kojim se zadužuje Vlada da pristupi izradi izmjena Zakona o izvršenju budžeta Distrikta za 2017. godinu kako bi se redefinisali rokovi za podnošenje izvještaja o utrošku sredstava grantova, s tim da sastavni dio izvještaja  mora biti bankovni izvod na dan podnošenja izvještaja. Kako je obrazloženo razlog ove izmjene je činjenica da korisnici grantova nisu mogli na vrijeme pravdati sredstva jer je Zakon o izvršenju budžeta donesen 23.06. 2017. godine a isti je kao krajnji rok za podnošenje izvještaja propisao 30. 06. 2017. godine.

Usvojeni su Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Izborne komisije Brčko distrikta BiH u 2016. godini kao i Program rada za 2017. godinu. Poslanici su usvojili i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH u prvom polugodištu ove godine, a glasali i za više izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja u prethodnoj godini:  Pravosuđa Brčko distrikta BiH, Odjeljenja za komunalne poslove, Odjeljenja za javni registar, Odjeljenja za obrazovanje, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Direkcije za finansije, Kancelarije gradonačelnika, Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH, Policije Brčko distrikta BiH, JP „Radio Brčko“, JP „Komunalno Brčko“, JP “Putevi Brčko“ i Komisije za papire od vrijednosti.

Poslanici su upoznati s godišnjim Izvještajem VSTV-a BiH za 2016. godinu, dok je Informacija o stanju bezbjednosti od januara do juna ove godine skinuta s dnevnog reda zbog odsutnosti predlagača.

16 sjednica

Na 16. redovnoj sjednici Skupštine otvorena je raspravu o Informaciji o sprovođenju svih postupaka za utvrđivanje i naplatu akcize od strane Porezne uprave Brčko distrikta BiH. Nakon izlaganja direktora Direkcije za finansije, poslanici su prihvatili prijedlog predsjednika Skupštine Eseda Kadrića da im se obrati jedan od vlasnika firmi suočenih s problemom utvrđivanja i naplate akcize. Drago Broćilo, vlasnik firme „Mack“ rekao je da su ova, firma „Cetanex“ i još nekoliko firmi iz Brčkog koje su 2002. godine prilikom uvoza nafte i derivata po nalogu carinskog organa uplatili akcizu u korist Budžeta Republike Srpske pretrpjeli veliku štetu jer ih je istovremeno i Porezna uprava Brčko distrikta vodila kao obveznike koji su akcizu trebali platiti Budžetu Distriktu. Skupština je prekinula raspravu o ovom pitanju i nastavit će je za dvije sedmice u prisustvu predstavnika  Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH, od kojeg je zatraženo i izjašnjenje o Informaciji Porezne uprave u vezi s ovim problemom.

Pored ove informacije u nastavku 16. redovne sjednice  bit će razmatrane i preostale tačke: Informacija o poštovanju odluke o ograničavanju upotrebe svih duhanskih proizvoda u službenim prostorijama Brčko distrikta BiH na prijedlog poslanice Lidije Ljubojević kao i Informacija o realizaciji zaključaka s okruglog stola o borbi protiv korupcije.