Predstavnici Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu na konferenciji pod nazivom „Svako dijete treba porodicu“

mala Foto 1 Predstavnici Komisije SBDBiH na Konferenciji u Sarajevu

Nenad Kojić, predsjedavajući i Tomislav Stjepanović, član Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu Skupštine Brčko distrikta BiH učestvuju danas u Sarajevu u radu konferencije pod nazivom „Svako dijete treba porodicu“.

Konferenciju, kojom se zvanično pokreće javna kampanja o ovoj temi, organizovala je Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH uz podršku Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) i Evropske unije.

Ključni ciljevi konferencije su unapređenje znanja članova parlamenata, nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH, civilnog društva, medija i međunarodne zajednice o stanju djece bez roditeljskog staranja i djece pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja u BiH, kao i poboljšanje razumijevanja svih aktera, posebno članova parlamenata i vladinih predstavnika o tome šta mogu uraditi na unapređenju reforme dječije zaštite, kako bi se poboljšao položaj te djece.

 

Foto 2 Predstavnici Komisije SBDBiH na Konferenciji u Sarajevu