Skupština Brčko distrikta završila 17. redovnu sjednicu

mala 17. sjednica foto 1Tokom prijepodnevnog zasjedanja Skupština Brčko distrikta BiH završila je u srijedu 17. redovnu sjednicu, započetu 11. oktobra.

Nakon poslničkih pitanja i odgovora usvojen je Zakon o izmjenama Zakona o budžetu Brčko distrikt BiH. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u Brčko distriktu BiH u drugom čitanju nije dobio potrebnu većinu. Protiv usvajanja glasalo je 16 poslanika, sedam je bilo za usvajanje Zakona dok su tri poslanika bila suzdržana.

Skupština je dala saglasnost na Odluku o sadržaju liste lijekova koji nisu na esencijalnoj listi lijekova za potrebe korisnika stalne osnovne novčane pomoći, kao i saglasnost na Odluku o sufinansiranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste lijekova za osiguranike Brčko distrikta BiH, korisnike stalne osnovne novčane pomoći.

17. sjednica  foto 3

Na 17. redovnoj sjednici usvojena je i Informacija o stanju sigurnosti za prvih šest mjeseci ove godine.

Zastupnici su razmatrali i Informaciju – pismo s preporukom Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH koja se odnosila na grantove, a u kojoj stoji da je iz budžeta za 2017. godinu za tu svrhu izdvojeno oko 80 miliona KM, što je trećina ukupnog budžeta.

- Pismo je rezultat postupanja u skladu sa nadležnostima prema kojima je Pravobranilaštvo dužno da prati i proučava stanje i probleme, izvještava nadležne institucije i predlaže mjere radi suzbijanja štete po imovinu i finansijske interese Distrikta - rekla je Ilinka Gavrić, glavna pravobraniteljica Brčko distrikta BiH. Ona je pojasnila da se preporuke sastoje u tome da se pokuša pronaći način redukovanja sredstava grantova koja se daju pojedincima, neprofitnim organizacijama, javnim i privatnim preduzećima.

- Naša preporuka je da se vidi da li je moguće izdvajanja za grantove smanjiti, odnosno odrediti procentualni iznos izdvajanja za grantove – rekla je Gavrićeva. Ona je precizirala da veći dio grantova ima zakonsku osnovu ali da postoje i izdvajanja koja nisu propisana zakonima.

 Predsjednik Skupštine Esed Kadrić rekao je da cijeni postupak Pravobranilaštva  da ukaže na potrebu promjene kreiranja budžeta i izrade novih kontnih planova u Direkciji za finansije kao i da se zakonski definišu oblasti koje sada nisu zakonski definisane.

7. sjednica foto 2

-To omogućava da se grantovi daju bez jasnih procedura. Takovih grantova imamo u Vladi i Skupštini, kao i mogućnost da se prilikom kreiranja budžeta neselektivno i bez posebnih kriterija udruženjima dodjeljuju enormni iznosi koji im realno nisu potrebni i koje teško mogu pravdati. Veoma je važno da sliku potencijalnih koruptivnih aktivnosti, ako ih ima, otklonimo od sebe tako što ćemo izmijeniti postojeće i donijeti nedostajuće propise - rekao je predsjednik Kadrić.

Grantovi će biti tema i jedne od narednih sjednica kada nakon razmatranja u Vladu i Skupštinu dođe informacija koju je o izdvajanjima za grantove  pripremila Direkcija za finansije.