Članovi skupštinske Komisije za borbu protiv korupcije na seminaru Vijeća Evrope u Rimu

mala Ribić i LjucaAdem Ribić, predsjedavajući i Halil Ljuca, član Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Brčko distrikta BiH učestvuju u radu zajedničkog parlamentarnog seminara za poslanike iz BiH i Albanije, koji se održava u Rimu u organizaciji Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope.

Seminar je u funkciji jačanja dijaloga i saradnje između parlamentaraca Albanije i BiH, članova parlamenata iz drugih zemalja članica Vijeća Evrope i civilnog društva u procesu izrade politika vezanih za sprečavanje korupcije. Osim što će promovisati standarde Vijeća Evrope, a naročito preporuke GRECO-a, seminar će ponuditi i savjete delegacijama iz BiH vezane za parlamentarni integritet.

image-0-02-05-1d050ee25c888d32d1767d4a5f633338a08ca81684550634adc4958892b377e3-V