19. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

mala 18 sjednica foto 1Sjednica će se održati 15. novembra 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. I 17. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – po hitnom postupku (Prijedlog Komisije za budžet)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU ZAKONA O ZABRANI PUŠENJA I DRUGIH OBLIKA UPOTREBE DUHANA I DUHANSKIH  PROIZVODA NA JAVNIM MJESTIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH izvjestilac predsjednik Skupštine
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE DEKLARACIJE O KRITERIJIMA ZA DEFINISANJE TRASE BUDUĆEG AUTOPUTA (prijedlog poslaničkog Kluba SDS-a)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA KOMASACIJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE - izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U ZASEOKU PERUŠIĆI U MZ BOĆE- izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ PLAZULJE- izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH –IZGRADNJA SPOJA ULICA U DIJELU STAMBENOG NASELJA BREZIK- izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ BUZEKARA- izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA IZMEĐU UNIPROMETA I TETRA KOMPANI U MZ PLAZULJE- izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA PERIOD 1. 1. - 30. 6. 2017. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH -– izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 14. RAZMATRANJE INFORMACIJE KOMISIJE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I INKLUZIJU BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROCJENI I NAPLATI POREZA NA NEKRETNINE U  BRČKO DISTRIKTU BiH - (prijedlog poslanika Eseda Kadrića)
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S KORIŠTENJEM NOVE ZGRADE POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – (prijedlog poslanika Branislava Markovića)

Napomena: Materijali pod tačkama 3, 5 i 16 nisu pristigli do otpreme materijala pismenim putem, raspoložive materijale u elektronskom obliku preuzmite OVDJE.