Poslanici Skupštine započeli 20. redovnu sjednicu

mala 20 sjednica Foto 01Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je po hitnom postupku Nacrt zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku. Ovaj zakon dopunjen je odredbama koje uvažavaju pravno shvatanje Apelacionog suda Brčko distrikta u vezi s postupanjem u slučajevima neplaćanja usluga parkiranja. 

Po hitnom postupku usvojen je i Nacrt zakona o stavljanju van snage Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Brčko distrikta BiH, jer se na području Distrikta primjenjuje Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH. Skupština je zaključila da od institucija i odjeljenja Vlade zatraži da provjere ima li u okviru njihovih nadležnosti državnih zakona koji se mogu direktno primijeniti na prostoru Distrikta zbog čega lokalne zakone treba staviti van snage.

20 sjednica Foto 02

Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu na prijedlog Komisije za budžet odloženo je za narednu sjednicu, kada će biti razmatrana i Informacija u vezi s korištenjem nove zgrade Policije Brčko distrikta BiH. Za narednu sjednicu Skupštine odloženo je i razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o zabrani pušenja i drugih oblika upotrebe duhana i duhanskih proizvoda na javnim mjestima, do kada će poslanicima biti dostavljeni zaključci s nedavno održane javne rasprave.

Usvojeno je više odluka o utvrđivanju javnog interesa Brčko distrikta BiH za izgradnju puteva i data saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP “Radio Brčko“.

Skupština će nastaviti 20. redovnu sjednicu za petnaest dana kada treba da razmatra Informaciju Direkcije za finansije o trošenju javnih sredstava  po osnovu grantova i subvencija u periodu od 2014. do 2017. godine i nacrte zakona o dopuni Zakona o poslanicima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama i platama  korisnika budžetskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta BiH.

20 sjednica Foto 01