21. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

mala 19.sjednica Skupština Foto 1Sjednica će se održati po završetku nastavka 20. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 13. decembar 2017. godine (srijeda), s početkom u 10 sati u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZABRANI PUŠENJA I DRUGIH OBLIKA UPOTREBE DUHANA I DUHANSKIH  PROIZVODA NA JAVNIM MJESTIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SDS-a)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA NOVČANIH SREDSTAVA – izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH SKUPŠTINSKIH KOMISIJA – izvjestilac predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PLOČASTOG PROPUSTA PREKO POTOKA U URBANOM PODRUČJU GREDICE – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH –  IZGRADNJA PUTA PREMA GROBLJU U MZ POPOVO POLJE – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA PUTA U MZ ČANDE – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ZASEOKU KOREJA MZ ŠATOROVIĆI – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U STAMBENOM NASELJU RIJEKE – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA SPOJA ULICA BAŠESKIJA I KOŽARA  – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ČETIRI NOVA STUBA NA TRASI DALEKOVODA KOJI PRELAZE PREKO TRASE OBILAZNICE OKO BRČKOG – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA, SANACIJA I PROMJENE NAMJENE OBJEKTA U ULICI ISLAHIJET – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA KRAKA ULICE JOSIPA KOZARCA U STAMBENOM NASELJU GRČICA – izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA – izvjestilac gradonačelnik
 18. 18. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2017. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 19. 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA PERIOD 1. 1. - 30. 6. 2017. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 20. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJE UPRAVNE  ZGRADE POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Branislava Markovića) – izvjestilac gradonačelnik

NAPOMENA: Raspoloživi materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!