Šesta godišnja konferencija sekretara radnih tijela parlamenata i skupština BiH na Jahorini

mala esta godišnja konferencij na Jahorini foto 01Jačanje rada parlamenata u integracijama putem jačanja koordinacije radnih tijela za evropske integracije i uključivanje građanskog društva u relevantne procese teme su dvodnevne konferencije koja se održava na Jahorini, u čijem radu učestvuju šef Stručne službe Skupštine Brčko distrikta BiH Jovo Galić, stručni savjetnik  na normativno-pravne poslove Esed Omerović i stručna saradnica za rad s Komisijom za evropske integracije Skupštine Brčko distrikta BiH Amra Halkić.

Prvog dana Konferencije, koja je s radom počela 11. 12. 2017. godine,  predstavnici radnih tijela i odjeljenja za evropske integracije iz bosanskohercegovačkih parlamenata razgovarali su o parlamentarnoj koordinaciji i predstavljanju integracija građanima. Razmijenjena su i iskustva iz regiona vezana za nastojanja komisija da povećaju svijest o reformama i integracijama.

Danas, drugog dana rada Konferencije bit će riječi o ulozi parlamenata u informativnim kampanjama o evropskim integracijama i uključivanju civilnog društva u procese kao i povećanju koordinacije komisija za evropske integracije s ciljem podržavanja veće parlamentarne saradnje. 

Šesta godišnja konferencij na Jahorini foto 02

Šestu godišnju konferenciju sekretara i radnih tijela parlamenata i skupština BiH organizovala je Misija OSCE-a u saradnji s parlamentima u BiH.