Skupština Brčko distrikta BiH završila 20. i započela 21. redovnu sjednicu

mala Sjednica SkupštineSkupština Brčko distrikta BiH završila je jučer, kasno poslijepodne, 20. redovnu sjednicu Skupštine na kojoj je razmatrana Informacija Direkcije za finanisije  Brčko distrikta BiH o trošenju javnih sredstava po osnovu grantova i subvencija u periodu od 2014. do 2017. godine.

Poslanici su ukazali na neophodnost smanjenja izdvajanja budžetskih sredstava za ove namjene a načini na koji će to biti obezbijeđeno trebali bi biti predloženi prije usvajanja budžeta za narednu godinu. U nastavku 20. redovne sjednice usvojen je Nacrt zakona o dopuni Zakona o poslanicima Skupštine kao i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o naknadama i platama korisnika budžetskih sredstava u Skupštini. Nacrti ovih zakona usvojeni su u prvom čitanju a odnose se na mogućnost profesionalizacije mandata poslanika koji ostvaruju pravo uplate doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u Skupštini i na ostvarivanje prava koja prilikom odlaska u penziju u skladu sa Zakonom o naknadama i platama imaju korisnici budžetskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta BiH.

21.sjednica Skupstine

Nakon završetka 20. započela je 21. redovna sjednica Skupštine. Poslije  razmatranja poslaničkih pitanja i odgovora usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 40.950,00 KM iz sredstava rezervi Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu u svrhu sanacije kanalizacionog vodovoda u Mjesnoj zajednici Donji Brezik. Riječ je o sanaciji oštećenja nastalih usljed odrona koji ugrožava stambene objekte i  komunalnu infrastrukturu u dijelu ove mjesne zajednice.

Razmatranje ostalih tačaka utvrđenih dnevnim redom 21. redovne sjednice Skupštine bit će nastavljeno iduće sedmice. 

21 sjednica SBD