Skupština Brčko distrikta BiH završila 21. i 22. redovnu sjednicu

mala Sjednica Skupstine foto 1U nastavku 21. redovne sjednice poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH usvojili su Nacrt zakona o zabrani pušenja i drugih oblika upotrebe duhana i duhanskih proizvoda na javnim mjestima u drugom čitanju sa četiri amandmana.

Pored već predviđenih ograničenja u korištenju duhana i duhanskih proizvoda na javnim mjestima usvojenim amandmanima uvedena su i ograničenja u korištenju elektronskih cigareta. Osim toga, brisana je odredba koja se odnosila na zabranu korištenja duhana i duhanskih proizvoda na stadionima jer je riječ o objektima otvorenog tipa, a pravnim licima i preduzetnicima ostavljen je period od 180 dana za usklađivanje rada u objektima s odredbama ovog zakona. Prihvaćen je i amandman koji je ostavio mogućnost vlasnicima ugostiteljskih objekata do 50 kvadratnih metara u kojima se ne poslužuje hrana da odluče da li će to biti objekti u kojima će biti dozvoljeno ili zabranjeno pušenje, što će biti obilježeno istaknutim oznakama.

Sjednica Skupstine foto 2

Poslanici Skupštine usvojili su Nacrt zakona o izmjenama Zakona o Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH u prvom čitanju koji propisuje donošenje posebnog zakona o platama  i naknadama pravobranioca i njegovih zamjenika, koji je također bio na dnevnom redu, u drugom čitanju, ali je njegovo razmatranje i usvajanje odloženo. Razlog izmjene Zakona o Pravobranilaštvu je izvršenje Presude Apelacionog suda Brčko distrikta BiH.

Sjednica Skupstine foto 3

Na 21. redovnoj sjednici usvojen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP “Putevi Brčko“ u prvom polugodištu ove godine kao i  devet odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH koje se odnose na izgradnju putne i komunalne infrastrukture u mjesnim zajednicama.

Skupština je razmatrala i Informaciju o realizaciji projekta izgradnje upravne zgrade Policije Brčko distrikta na prijedlog poslanika Branislava Markovića. Vezano za ovo pitanje Skupština je na 22. sjednici, održanoj  nakon završetka 21. sjednice, donijela Odluku o usvajanju prijedloga mjera. S ciljem ispunjenja svih potrebnih preduslova za uspješno okončanje projekta izgradnje zgrade Policije, ovom odlukom je predviđeno sprovođenje tenderskih procedura za izradu projektne dokumentacije, a potom i izbor izvođača radova kao i izvođenje radova u obimu i na način kojim će se u potpunosti otkloniti svi nedostaci. Izvođenje radova pratit će nadzorni tim sastavljen od stručnih lica, a po okončanju radova bit će pokrenuta nova procedura pribavljanja odobrenja za upotrebu,  nakon čega će biti izvršena primopredaja objekta između Odjeljenja za javne poslove, Kancelarije za upravljanje javnom imovinom i Policije Brčko distrikta BiH kao korisnika objekta. Skupština je zadužila Vladu da u Budžetu za 2018. godinu obezbijedi nedostajuća finansijska sredstva za realizaciju mjera naloženih Odlukom Skupštine. Vlada je također zadužena da u roku od 90 dana utvrdi odgovornost za učinjenu štetu kao i finansijski iznos štete, te da preduzme mjere za obeštećenje budžeta Brčko distrikta BiH.

Sjednica Skupstine foto 4

Na 22. redovnoj sjednici usvojena je Odluka o privremenom finansiranju odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH za period od 1. januara do 31. marta 2018. godine u iznosu od 45. 495. 305,88 КМ. Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH od 1. januara do 30. septembra 2017. godine. Podršku poslanika dobili su i Nacrt zakona o dopuni Zakona o poslanicima Skupštine i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o naknadama i platama korisnika  budžetskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta BiH, u drugom čitanju. Data je saglasnostnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP “Luka Brčko“, a sjednica je završena razmatranjem plana revizije za 2018. godinu.