U Skupštini razgovarano o saradnji medija i institucija u zaštiti od nasilja u porodici

mala Foto 1 Debata o zaštiti od nasilja u porodiciKomisija za ravnopravnost spolova Skupštine Brčko distrikta BiH bila je danas, zajedno s Udruženjem BH novinara domaćin debate o nasilju u porodici koja je organizovana u okviru projekta „Isključimo nasilje - Mediji protiv nasilja nad ženama“ koji se realizuje uz podršku Kancelarije UN Women u BiH i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida).

Cilj današnje debate bio je razmjena iskustava i praksi novinara i predstavnika institucija u oblasti izvještavanja o rodno zasnovanom nasilju i iznalaženje djelotvornijih oblika saradnje i razmjene informacija sa institucijama i civilnim sektorom u oblasti zaštite žrtava nasilja.

Foto 03 Debata o zaštiti od nasilja u porodici

Lidija Ljubojević, predsjedavajuća skupštinske Komisije za ravnopravnost spolova govorila je o aktivnostima na donošenju zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

-        Očekujem da će ovaj zakon uskoro biti upućen Skupštini i da će on u januaru konačno, nakon dvije godine, biti usvojen. Sam zakon neće riješiti problem nasilja u porodici ali će pomoći da se stanovništvo osvješćuje i takve slučajeve prijavljuje nadležnim institucijama - rekla je Ljubojevićeva. Ona je dodala da će donošenjem ovog zakona Brčko distrikt uhvatiti korak s okruženjem, posebno entitetima u kojima su ovi zakoni već na snazi.

Halid Emkić, stručni savjetnik za odnose s javnošću Policije Brčko distrikta izjavio je da je za devet mjeseci ove godine zaprimljeno 15 prijava iz oblasti krivičnih djela protiv braka, porodice i omladine i da se u 14 slučajeva radilo o nasilju u porodici.

-        U svim slučajevima policijski službenici su postupili po odredbama Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH i preduzeli neophodne mjere i radnje s ciljem dokazivanja ovih krivičnih djela - rekao je Emkić.

Statistički podaci Tužilaštva Brčko distrikta BiH pokazuju rast slučajeva ovog krivičnog djela. Samir Beganović, portparol Tužilaštva rekao je da je za deset mjeseci  ove godine podneseno 19 prijava za krivično djelo nasilja u porodici, prijavljeno je isto toliko lica, a deset optužnica je podignuto i potvrđeno. On je najavio izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH.

-        Pored općih mjera sigurnosti koje već postoje uvele bi se određene mjere koje bi bile usmjerene na zaštitu lica žrtava nasilja u porodici. Slijedit ćemo dobre primjere u rješenjima koja postoje u entitetima BiH i vjerujem da će u prvom kvartalu naredne godine ovaj zakon biti urađen -  rekao je Beganović.

O problemu nasilja u porodici sa aspekta struke govorila je Devla Baraković, neuropsihijatar ističući da iako nemaju statističke podatke u ljekarskoj praksi bilježe slučajeve nasilja u porodici. Ona je ukazala na osjetljivost izvještavanja o ovoj temi s ciljem zaštite žrtava nasilja.

 Admir Kadrić, urednik Radio Brčkog i predstavnik Udruženja BH novinara istakao je da je veoma bitno da mediji pišu provjerene informacije, da ne pišu senzacionalistički i da sve slučajeve sa sudskim epilogom isprate do kraja i tako utiču na to da se smanji broj slučajeva nasilja u porodici.

Foto 02 Debata o zaštiti od nasilja u porodici