23. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 17. januara 2018. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20., 21., 22.  REDOVNE I 6. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA – po hitnom postupku (prijedlog Kluba poslanika SNSD-a)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA PJEŠAČKE STAZE U MZ BOĆE – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA PUTA KROZ GREDICE 2 U SANDIĆIMA - izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA OD KUĆE RUŽICE CVJETINOVIĆ PREMA GLAVNOM PUTU U MZ GORNJE DUBRAVICE - izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU - izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2018. GODINU - izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2018. GODINU – izvjestilac direktor Direkcije
 10. 10. DAVANJE SAGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2018. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 11. 11. DAVANJE SAGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2018. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 12. 12. DAVANJE SAGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2018. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 13. 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA SKUPŠTINU BRČKO DISTRIKTA BiH ZA UNAPREĐENJE NJENE ULOGE U KONTEKSTU EU INTEGRACIJA – izvjestilac šef Stručne službe
 14. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik

Materijal za sjednicu u elektronskom obliku preumite OVDJE!