ING Registar / 2017

99. 8. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice BOS
98. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2016.godinu BOS
97. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2016 BOS
96. 7. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana BOS
95. 7. redovna sjednica - Zaključak - obaveze javnih preduzeća iz člana 14 Zakona BOS
94. 7. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Statuta JP Putevi BOS
93. 7. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi Strategije prostornog razvoja BOS
92. 7. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Čande BOS
91. 7. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Hukelji BOS
90. 7. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik BOS
89. 7. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana 2017-2018 BOS
88. 7. redovna sjednica - Odlluka o formiranju Komisije za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima -B
87. 7. redovna sjednica - Zaključak - Konsultativni sastanak Bos
86. 7. redovna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave - Zakon o mladima BOS
85. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 6 redovne i 2 vanredne sjednice BOS
84. 2. vanredna sjednica -Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2017. BOS
83. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za finansije za 2017 BOS
82. 6. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ivici BOS
81. 6. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke BOS
80. 6. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gluhakovac BOS
79. 6. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka BOS
78. 6. redovna - Opća politika Skupštine
74. 6. redovna -javna rasprava BOS
74. 6. redovna -javna rasprava - Zakon o izmjenama Krivičnog zakona BOS
73. 6 redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 4 i 5 sjednice BOS
61. 4. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Radio-Poslovni plan BOS
60. 4. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Radio--Izvještaj BOS
59. 4. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan 2017- Luka BOS
58. 4. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Strategije zaštite životne sredine BOS
58. 4. Strategija zaštite z-ivotne sredine Bos
57. 4. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik BOS
56. 4. redovna sjednica - Odluka o imenovanju četiri člana Izborne komisije BOS
55. 4. redovna sjednica- Izvještaj Mandatno imunitetske komisije o provedenoj proceduri izbora članova Izborne komisije BOS
54. 4. redovna sjednica - Odluka o prestaku mandata četiri člana Izborne komisije BOS
53. 4. redovna sjednica -Odluka o povlačenju Zakona iz procedure BOS
52. 4 redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 2. i 3. redovne i 1. vanredne BOS
51. 4. redovna sjednica -Izvještaj Mandatno imunitetske komisije o dođeli mandata Tomislav Stjepanović BOS
50. 4. redovna sjednica - prestanak mandata -Anto Domić BOS
49. 4. redovna sjednica - Izvještaj Mandatno imunitetske komisije o dođeli mandata Adem Ribić BOS
48. 4. redovna sjednica - prestanak mandata -BULČEVIC BOS
47. 3. redovna sjednica - Odluka o saglasnost na Pravilnik - JP Putevi BOS
46. 3. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan za 2017- JP Putevi BOS
45. 3. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na zavrsni racun- JP Putevi BOS
44. 3. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik parkiranja BOS
161. 13. redovna sjednica - Odluka o povjeravanju izgradnje kružnih raskrsnica Bos
160. 13. redovna sjednica - Odluka o povjeravanju izgradnje mosta 197 u Krepšiću Bos
154. 13. redovna sjednica -Odluka o suspenziji člana 109 BOS
153. 12. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na raspođelu neto dobiti - JP Putevi B
152. 12. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na završni račun JP Putevi B
151. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja JP Putevi za 2016. B
150. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Prijedloga mjera - JP Komunalno Bos
149. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta za 2016. godinu B
148. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finanasijskih izvještaja za 2015. B
147. 12. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2016 B
146. 12. redovna sjednica - Zaključak Prvosudna komisija BOS
145. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Kancelarije za pravnu pomoć za 2016. godinu BOS
144. 12 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ograđenovac BOS
143. 12 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gorice BOS
142. 12 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Slijepčevići BOS
141. 12 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Prijedor BOS
140. 12 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ćoseta -Maoča BOS
136. 12. redovna sjednica - Odluka o hitnosti BOS
135. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 i 11redovne sjednice BOS
134. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2016 BOS
133. 11. redovna sjednica Zaključak Pravobranilaštvo BOS
132. 11. redovna sjednica - Zaključak -Komunalno BOS
131. 11. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na završni račun-BOS
130. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Komunalno BOS
129. 11 redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Radio--finansijski izvjestaj BOS
128. 11. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti -Statut Luka Brčko BOS
127. 11 redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Brka BOS
126. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Grbavica BOS
125. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubravice Gornje BOS
124. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Deanovići Bijela BOS
123. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Sljepčevići BOS
122. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ajanovića BOS
121. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Jure Kaštelana BOS
120. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krsmanoviča BOS
119. 11 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Program rada Vlade za 2017. godine BOS
118. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Vlade za 2016. godine BOS
117. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budzeta za 2016. godinu BOS
116. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 8 i 9 redovne sjednice BOS
115. 10. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2016 godinu BOS
114. 10. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2016. godinu-BOS
113. 10. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni centar za 2016 BOS
112. 10. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krbeti BOS
111. 10. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik BOS
110. 10. redovna sjednica- razrješenje člana Upravnog odbora JP Putevi BOS
108. 9. Zakljucak -zdravstvo BOS
107. 8. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Potok Grčica BOS
106. 8. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Filipa Višnjića BOS
105. 8. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Pijaca BOS
104. 8. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Bijela BOS
103. 8. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Bjeloševića BOS
102. 8. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezovo Polje Selo BOS
101. 8. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Popovo Polje BOS