Predsjednik Skupštine

PREDSJEDNIK Skupštine Brčko distrikta BiH je Esed Kadrić iz SDA-a.esed-kadric-SDA

Izabran je 15.11.2016. godine

Kabinet: Skupština Brčko distrikta BiH, Ul. Mladena Maglova 2, Brčko.

Telefon: 049/215-516

Radno vrijeme od 07.30 do 16.00 časova, a ukoliko to obaveze nalažu i duže.

BIOGRAFIJA:

u izradi...

OVLAŠTENJA:

· zastupa i predstavlja Skupštinu u okviru ovlaštenja koja su mu data Statutom Distrikta, zakonima Distrikta i ovim poslovnikom;

· saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i po potrebi saziva i predsjedava sjednicama skupštinskih komisija;

· osigurava poštovanje odredbi ovog poslovnika i reda na sjednicama Skupštine u skladu sa Statutom Distrikta i ovim poslovnikom;

· provodi zakone, odluke i druge akte Skupštine kada je za njihovosprovođenje nadležna Skupština, skupštinsko tijelo ili predsjednik Skupštine;

· koordinira rad skupštinskih komisija;

· upućuje prijedloge ovlaštenih predlagača u skupštinsku proceduru i predlaže dnevni red sjednica Skupštine;

· upućuje zastupnicima i komisijama nacrte zakona i materijale za raspravu;

· inicira raspravljanje o određenim pitanjima u nadležnosti Skupštine;

· donosi odluke ili druge akte radi provođenja ovog poslovnika;

· osigurava transparentnost rada Skupštine;

· brine se o odnosima i saradnji Skupštine i Vlade Distrikta, odnosno drugih institucija Distrikta;

· prihvata se pokroviteljstva u svojstvu predsjednika Skupštine;

· prima svečanu izjavu / zakletvu zastupnika ili službenih lica koja na osnovu Statuta Distrikta, zakona Distrikta i ovog poslovnika treba da polože zakletvu ili daju svečanu izjavu pred predsjednikom Skupštine;

· donosi odluke o proglašenju zakona koje donese Skupština;

· potpisuje sve akte koje donosi Skupština, osim ako ovim poslovnikom nije drugačije određeno;

· odobrava službena putovanja zastupnika u inostranstvo;

· uz konsultacije s predsjednicima zastupničkih klubova određuje sastav delegacija Skupštine na raznim zvaničnim događajima, vodeći pri tom računa o odgovarajućem stranačkom, nacionalnom i spolnom sastavu Skupštine;

· nadgleda rad Stručne službe;

· donosi odluke i druge pojedinačne pravne akte vezane za ostvarivanje prava zastupnika u okviru vršenja njihove zastupničke dužnosti u skladu sa zakonima ili drugim općim aktima Skupštine, osim u onim slučajevima kada je za to nadležna Komisija za upravu i finansije;

· obavlja druge dužnosti određene Statutom Distrikta i ovim poslovnikom.

Juni 2017
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

email-login

Trenutno je tu:

Ko je na portalu: 94 gostiju i nema prijavljenih članova