Predsjednik Skupštine

PREDSJEDNIK Skupštine Brčko distrikta BiH je Esed Kadrić iz SDA-a.EsedKadric2

Izabran je 15.11.2016. godine

 

BIOGRAFIJA:

Rođen je 10. 09. 1979. godine u Maoči, Brčko. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu 2006. godine i stekao zvanje diplomiranog politologa. Na istom Fakultetu magistrirao je 2017. godine i stekao zvanje magistra političkih nauka. Bio je poslanik Skupštine Brčko distrikta BiH u dva saziva - od 2004. do 2008. godine i od 2008. do 2011. godine, kada je preuzeo dužnost šefa Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH. Od 2012. do 2016. godine obavljao je dužnost dogradonačelnika Brčko distrikta BiH. Oženjen, otac troje djece.

OVLAŠTENJA:

· zastupa i predstavlja Skupštinu u okviru ovlaštenja koja su mu data Statutom Distrikta, zakonima Distrikta i Poslovnikom;

· saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i po potrebi saziva i predsjedava sjednicama skupštinskih komisija;

· osigurava poštovanje odredbi ovog poslovnika i reda na sjednicama Skupštine u skladu sa Statutom Distrikta i Poslovnikom;

· provodi zakone, odluke i druge akte Skupštine kada je za njihovo sprovođenje nadležna Skupština, skupštinsko tijelo ili predsjednik Skupštine;

· koordinira rad skupštinskih komisija;

· upućuje prijedloge ovlaštenih predlagača u skupštinsku proceduru i predlaže dnevni red sjednica Skupštine;

· upućuje zastupnicima i komisijama nacrte zakona i materijale za raspravu;

· inicira raspravljanje o određenim pitanjima u nadležnosti Skupštine;

· donosi odluke ili druge akte radi provođenja Poslovnika;

· osigurava transparentnost rada Skupštine;

· brine se o odnosima i saradnji Skupštine i Vlade Distrikta, odnosno drugih institucija Distrikta;

· prihvata se pokroviteljstva u svojstvu predsjednika Skupštine;

· prima svečanu izjavu / zakletvu zastupnika ili službenih lica koja na osnovu Statuta Distrikta, zakona Distrikta i ovog poslovnika treba da polože zakletvu ili daju svečanu izjavu pred predsjednikom Skupštine;

· donosi odluke o proglašenju zakona koje donese Skupština;

· potpisuje sve akte koje donosi Skupština, osim ako ovim poslovnikom nije drugačije određeno;

· odobrava službena putovanja zastupnika u inostranstvo;

· uz konsultacije s predsjednicima zastupničkih klubova određuje sastav delegacija Skupštine na raznim zvaničnim događajima, vodeći pri tom računa o odgovarajućem stranačkom, nacionalnom i spolnom sastavu Skupštine;

· nadgleda rad Stručne službe;

· donosi odluke i druge pojedinačne pravne akte vezane za ostvarivanje prava zastupnika u okviru vršenja njihove zastupničke dužnosti u skladu sa zakonima ili drugim općim aktima Skupštine, osim u onim slučajevima kada je za to nadležna Komisija za upravu i finansije;

· obavlja druge dužnosti određene Statutom Distrikta i ovim poslovnikom.