61. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati po završetku nastavaka 58., 59. i 60. sjednice zakazanih za  23. rujna 2015. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. POLAGANJE PRISEGE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ČLANA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POLAGANJE PRISEGE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE REVIZORA UREDA ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SPOJA ULICA MIHAJLA LALIĆA I STEVANA MOKRANJCA U STAMBENOM NASELJU ČAĐAVAC, K. O. BRČKO 3 U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI AUTOBUSNOG STAJALIŠTA I PJEŠAČKE STAZE U MZ PLAZULJE K. O. GORICE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA UPORABU BEZ NAKNADE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA ORGANIZACIJI UDRUZI GRAĐANA „NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BRČKO DISTRIKTA BiH“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA UPORABU BEZ NAKNADE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA ORGANIZACIJI UDRUZI GRAĐANA „FUDBALSKI SAVEZ BRČKO DISTRIKTA BiH“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O KRITERIJIMA I PROCEDURAMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA I VISINE SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNOG STATUSA RADNIKA KOJI SU RADILI U ODP „INTERPLET“ BRČKO – izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O SEDMOJ EMISIJI OBVEZNICA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA IZMIRENJE OBVEZA PO OSNOVI VERIFICIRANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIJENOS PRAVA GRAĐENJA JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA ČLANOVA NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR VODITELJA POLICIJE I ZAMJENIKA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA PRIORITETA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE U PROCESU EUROPSKIH INTEGRACIJA ZA RAZDOBLJE 2015. – 2020. GODINA – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU PRAVOBRANITELJSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE – izvjestiteljica glavna pravobraniteljica
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestitelj ravnatelj Javnog poduzeća
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2014. GODINE – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2014. GODINE – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA SLUŽBE ZA LEGALIZACIJU ZA RAZDOBLJE 1. 4. – 30. 6. 2015. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA UREDA KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2014. GODINE  – izvjestitelj glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA POVJERENSTVA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2014. GODINE  – izvjestitelj glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 23. RAZMATRANJE INFORMACIJE O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – izvjestitelj Izborno povjerenstvo
 24. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR VODITELJA POLICIJE I ZAMJENIKA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2015. GODINE –izvjestitelj predsjednik Neovisnog odbora
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE O RJEŠAVANJU UPRAVNIH PREDMETA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2014. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 26. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE - izvjestitelj voditelj Policije
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI S TUMAČENJEM ČLANKA 6 ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI DRŽAVLJANA BiH U DISTRIKTU BRČKO (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 28. RAZMATRANJE INFORMACIJE UREDA GRADONAČELNIKA / INSPEKTORATA O BROJU ANGAŽIRANIH RADNIKA PO UGOVORU O DJELU; U KOJIM ODJELIMA SU ANGAŽIRANI I ŠTO JE INSPEKTORAT BRČKO DISTRIKTA BiH PODUZEO NA SANKCIONIRANJU EVENTUALNOG KRŠENJA PROPISA – (prijedlog zastupnika Adnana Drapića)

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!