Radni sastanak parlamentarnog Foruma za EU integracije BiH

Danas je u Brčkom održan radni sastanak parlamentarnog foruma za parlamentarnu suradnju Zajedničkog povjerenstva za  europske integracije PSBiH, čiji je domaćin bila Skupština Brčko distrikta BiH. 

U radu foruma su sudjelovali predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za EU integracije BiH Nikola Lovrinović, predsjedavatelj kolegija odbora za EU parlamenta Federacije BiH, Edin Mušić, tajnik odbora za EU integracije Skupštine RS Željko Belina i predsjednik Povjerenstva za EU integracije Skupštine Brčko distrikta BiH Srđan Blažić..

test

Na sastanku je dogovoreno da se prva sjednica parlamentarnog foruma održi u parlamentu BiH u Sarajevu u zadnjem tjednu listopada u čijem će radu sudjelovati kompletna povjerenstva za EU integracije u punom sastavu. Donesena su i pravila prema kojima će forum raditi i sastajati se svaka tri mjeseca a po potrebi i češće, s tim da će se domaćin sastanka mijenjati svaki put.

2015-09-21 11.56.54

Načelno je dogovoren i dnevni red prve sjednice parlamentarnog foruma a teme će biti: izvješće o napretku BiH na putu ka EU, reformska agenda, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i mehanizam koordinacije koji bi do tada trebao biti usvojen.

Sudionici sastanka su izrazili zadovoljstvo što će parlamentarni forum aktivno biti uključen u sva dešavanja koja će slijediti u svezi s obvezama koje čekaju BiH na putu ka EU.