62. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 14. listopada 2015. godine (srijeda) s početkom u 10 sati,  u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 58. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DIJELA PJEŠAČKE STAZE UZ DIO MAGISTRALNE CESTE BANJA LUKA – BIJELJINA KROZ STAMBENO NASELJE GRBAVICA, K. O. GRBAVICA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆE CESTE U URBANOM PODRUČJU DUBRAVE, ZASELAK TOMŠIĆI, K. O. DUBRAVE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆE CESTE U MJESNOJ ZAJEDNICI ULICE K. O. ULICE – BUKOVAC U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NEKATEGORIZIRANE CESTE U MJESNOJ ZAJEDNICI KREPŠIĆ K. O. KREPŠIĆ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆE NEKATEGORIZIRANE CESTE ZA ZASELAK SLUGANOVIĆI,  K. O. VITANOVIĆI U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM S TVRTKOM „MASTER-WOOD SIMIĆ“ D. O. O. BRČKO – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM S TVRTKOM „ŽELJO“ D. O. O. BRČKO – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM S TVRTKOM „GAFRO-KOMERC“ D. O. O. BRČKO – izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O KRITERIJIMA I PROCEDURAMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA I VISINE SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE SOCIJALNOG STATUSA RADNIKA KOJI SU RADILI U ODP TVORNICA OBUĆE „IZBOR“ BRČKO – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU ELABORATA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA MEĐUNARODNOG SVEUČILIŠTA „PRIMUS“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA MEĐUNARODNOG SVEUČILIŠTA „PRIMUS“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2015. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2014. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU NADZORNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2014. GODINU - izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora
 18. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 19. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JAVNOG PODUZEĆA „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. 12. 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH  ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JAVNOG PODUZEĆA „RADIO BRČKO“ D. O. O. BRČKO  ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA JAVNI REGISTAR BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA RASELJENE OSOBE, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2014. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U SVEZI SA BOBAR BANKOM A. D. BIJELJINA – izvjestitelj glavni revizor
 26. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA VISOKOG SUDBENOG I TUŽITELJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU - izvjestitelj predsjednik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE - izvjestitelj voditelj Policije
 28. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI S TUMAČENJEM ČLANKA 6 ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI DRŽAVLJANA BiH U DISTRIKTU BRČKO (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 29. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 30. RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELA ZA GOSPODARSKI RAZVITAK, ŠPORT I KULTURU O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH - (prijedlog zastupnice Sabire Mujkić)

 Raspoloživi radni materijal u elekroničkom obliku preuzmite OVDJE.