Kroz Twinning projekt dogovorene okvirne preporuke za unapređenje rada parlamenata u BiH

Predstavnici rukovodstva četiri parlamenta u BiH, među njima i Skupština Brčko distrikta BiH, dogovorili su 12. 11. 2015. godine u Bijeljini okvirni tekst preporuka o unapređenju rada parlamenata, u okviru Twinning projekta Europske unije.

Tekst preporuka, koje trebaju unaprijediti rad parlamenata u kontekstu približavanja BiH Europskoj uniji, proizašao je iz dvogodišnjeg rada eksperata EU i stručnih službi sva četiri parlamenta - Parlamenta BiH, Parlamenta FBiH, Narodne Skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta BiH.

Na skupu u Bijeljini dogovoreno je, između ostalog, da kolegiji parlamenata BiH, FBiH, NSRS i Skupština Brčko distrikta BiH usvoje zajedničku izjavu o opredijeljenosti za integracije u EU poduzimanjem mjera za implementaciju preporuka Twinning projekta.

Kako je dogovoreno, na osnovi priloženog okvira za mehanizam suradnje parlamenata u Bosni i Hercegovini u poslovima vezanim za proces integracija u EU, eksperti Twinning projekta će finalizirati koncept mehanizma suradnje i dostaviti ga političkim liderima na usvajanje na narednoj konferenciji koja se treba održati u siječnju 2016. godine.

Konferencija je održana u okviru projekta pod nazivom "Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu europskih integracija", koji se provodi od veljače prošle godine.

Ispred Skupštine Brčko distrikta BiH skupu u Bijeljini su nazočili Adem Ribić, dopredsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH, Srđan Blažić, predsjedatelj Povjerenstva za europske integracije u Skupštini Brčko distrikta BiH, Jovo Galić, voditelj Stručne službe Skupštine i Dragan Matijević, član Upravnog odbora Twinning projekta.