67. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavka 66. redovite sjednice zakazanog za 28. prosinca 2015. godine (ponedjeljak)  s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 65. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O FISKALNIM SUSTAVIMA – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNIM TRANSAKCIJAMA  – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICE DEJTONSKA OD BROJA 162-172 I 250-262, K. O. BRČKO 2 I K. O. BRČKO 4, STAMBENO NASELJE „GLUHAKOVAC“ U BRČKOM – izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI JAVNOG DOBRA, BROJ: 22-00214/15 OD 3. 12. 2015. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROCEDURU ZA IZBOR ČLANOVA NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR VODITELJA POLICIJE I ZAMJENIKA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR VODITELJA POLICIJE I ZAMJENIKA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo
 12. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU SA FINANCIJSKIM POSLOVANJEM ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2015. GODINE JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 14. DAVANJE SUGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predsjednik  Upravnog odbora
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 16. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 17. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU CJENIKA USLUGA PARKIRANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 18. RAZMATRANJE GODIŠNJEG PLANA REVIZIJE ZA 2016. GODINU – izvjestitelj glavni revizor
 19. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj glavni revizor
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE – izvjestitelj glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA UREDA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM – izvjestitelj glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA JAVNU SIGURNOST – izvjestitelj glavni revizor
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA JAVNE POSLOVE – izvjestitelj glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE – izvjestitelj glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA UREDA GRADONAČELNIKA  – izvjestitelj glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO DISTRIKTA BiH“ – izvjestitelj glavni revizor
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAKNADAMA PRILIKOM IZRADE ZAKONA O OBRAZOVANJU (prijedlog zastupnika Ibrahima Kamenjaševića) 

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!