68. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 12. siječnja 2016. godine (utorak) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O FISKALNIM SUSTAVIMA – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNIM TRANSAKCIJAMA  – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU BRČKO DISTRIKTA BiH  – drugo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA BRČKO DISTRIKTA BiH  - drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA ZAPOSLENIH U TIJELIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH  - drugo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICE DEJTONSKE OD BROJA 162 DO BROJA 172 I OD BROJA 250 DO BROJA 262, K. O. BRČKO 2 I K. O. BRČKO 4, STAMBENO NASELJE GLUHAKOVAC U BRČKOM – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI JAVNOG DOBRA, BROJ: 22-00214/15 OD 3. 12. 2015. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROCEDURI ZA IZBOR ČLANOVA NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR VODITELJA POLICIJE I ZAMJENIKA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR VODITELJA POLICIJE I ZAMJENIKA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo
 15. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 16. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU POSLOVNOG PLANA JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU S FINANCIJSKIM POSLOVANJEM ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2015. GODINE JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 18. DAVANJE SUGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 20. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU CJENIKA USLUGA PARKIRANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 22. RAZMATRANJE AKCIJSKOG PLANA U SVEZI SA ZAKLJUČKOM SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH, BROJ: 01-02-506/15 OD 23. 9. 2015. GODINE - izvjestitelj gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U VEZI SA BOBAR BANKOM A.D. BIJELJINA – izvjestitelj glavni revizor
 24. RAZMATRANJE PLANA REVIZIJE ZA 2016. GODINU – izvjestitelj glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE – izvjestitelj glavni revizor
 27. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA UREDA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM – izvjestitelj glavni revizor
 28. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA JAVNU SIGURNOST – izvjestitelj glavni revizor
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA JAVNE POSLOVE – izvjestitelj glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE – izvjestitelj glavni revizor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA UREDA GRADONAČELNIKA – izvjestitelj glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO DISTRIKTA BiH“ – izvjestitelj glavni revizor
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAKNADAMA PRILIKOM IZRADE ZAKONA O OBRAZOVANJU (prijedlog zastupnika Ibrahima Kamenjaševića)
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI SA ZASTUPNIČKIM PITANJEM „PITAM GRADONAČELNIKA I OSTALA NADLEŽNA TIJELA: ŠTO ĆE PODUZETI ZA ŠTETU KOJA JE NANESENA PRORAČUNU BRČKO DISTRIKTA U IZNOSU OD 43 MILIJUNA KM ZBOG DOVOĐENJA U ZASTARU DUGA ZA KOMUNALNE USLUGE? JE LI ITKO OD NADLEŽNIH POKRENUO POSTUPAK PROTIV POČINITELJA OVOG DJELA – DISCIPLINSKI, KAZNENI, REGRESNI ILI BILO KAKAV DRUGI? – (prijedlog zastupnika Halila Ljuce)

Dostupni materijal u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE.