71. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavaka 68., 69. i 70. redovne sjednice zakazanih za 24. veljače 2016. godine (srijeda)  s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O POTICANJU  GOSPODARSKOG RAZVITKA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE -  prvo čitanje
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI OSOBA KOJE PRIJAVLJUJU KORUPCIJU -  prvo čitanje
 4.  RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ODUZIMANJU NELEGALNO STEČENE IMOVINE -  prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – izvjestitelj gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDATELJA I ČLANOVA STALNIH SKUPŠTINSKIH POVJERENSTAVA – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ODLUKE O SADRŽAJU LISTE LIJEKOVA KOJI NISU NA ESENCIJALNOJ LISTI LIJEKOVA ZA POTREBE KORISNIKA STALNE OSNOVNE NOVČANE POMOĆI BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ODLUKE O SUFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA LIJEKOVA ZA OSIGURANIKE BRČKO DISTRIKTA BiH – KORISNIKE STALNE OSNOVNE NOVČANE POMOĆI - izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU - izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA DIREKCIJE ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj ravnatelj Direkcije
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – izvjestitelj voditelj Policije
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O OCJENI RADA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – izvjestitelj predsjednik Neovisnog odbora
 13. RAZMATRANJE ZAHTJEVA ZA VJERODOSTOJNO TUMAČENJE ODREDABA ČLANKA 29 STAVKA 6 ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE - izvjestitelj voditelj Odjela za obrazovanje
 14. RAZMATRANJE SPECIJALNOG IZVJEŠĆA O PRISTUPAČNOSTI RADNIH PROSTORA ZAKONODAVNIH TIJELA U BOSNI I HERCEGOVINI OSOBAMA S INVALIDITETOM – izvjestitelj ombudsman za ljudska prava
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O IZVJEŠĆU ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2015. GODINU - izvjestitelj gradonačelnik

Raspoloživi radni materijal u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE!