72. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavaka 68., 69., 70. i 71. redovne sjednice zakazanih za 16. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći: D N E V N I   R E D

  1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
  2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje
  3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O PLAĆAMA ZAPOSLENIH U TIJELIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH  - drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a)
  4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA CESTE U MZ DUBRAVE – izvjestitelj gradonačelnik
  5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA CESTE  ZA ZASELAK BAŠIĆI, STAMBENO NASELJE MAOČA – izvjestitelj gradonačelnik
  6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA CESTE U ZASELKU STJEPKOVICA - TADIĆI, STAMBENO NASELJE SKAKAVA GORNJA –  izvjestitelj gradonačelnik
  7. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
  8. RAZMATRANJE INFORMACIJA U SVEZI SA ZASTUPNIČKIM PITANJEM: „PITAM GRADONAČELNIKA I OSTALA NADLEŽNA TIJELA ŠTO ĆE PODUZETI ZA ŠTETU KOJA JE NANESENA PRORAČUNU BRČKO DISTRIKTA U IZNOSU OD 43 MILIJUNA KM ZBOG DOVOĐENJA U ZASTARU DUGA ZA KOMUNALNE USLUGE? JE LI ITKO OD NADLEŽNIH POKRENUO POSTUPAK PROTIV POČINITELJA OVOG DJELA – DISCIPLINSKI, KAZNENI, REGRESNI ILI BILO KAKAV DRUGI?“ – (prijedlog zastupnika Halila Ljuce) 

Raspoloživi radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE.