73. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavka 71. i 72. redovite sjednice zakazane za 30. ožujka 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu je predložem sljedeći  D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 68. REDOVITE I 20. IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA CESTE U ZASELKU FRANJIĆI U MZ VUKŠIĆ, BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / NASTAVAK IZGRADNJE VODOVODNE MREŽE U MZ SEONJACI, URBANO PODRUČJE „SKAKAVA DONJA – MZ SEONJACI U  BRČKO DISTRIKTU  BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE LEJLIĆA – I. FAZA U STAMBENOM NASELJU GLUHAKOVAC, BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 6. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU CJENIKA USLUGA PARKIRANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH- – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 7. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 8. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU POVJERENSTVA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU  - izvjestitelj predsjednik Povjerenstva
 10. DAVANJE SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH
 11. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 12. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)

Raspoloživi radni materijal u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE.