77. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 22. lipnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 74. I 75. REDOVITE, I 22. I 23. IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH - (prijedlog zastupnika Đorđe Kojića)prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA - (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a) - prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BiH - prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREKRŠAJIMA BRČKO DISTRIKTA BiH - prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O POTICAJU U GOSPODARSTVU U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH - (prijedlog zastupnika Đorđe Kojića) – drugo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA NEKATEGORIZIRANE CESTE MAOČA – ISLAMOVAC, URBANO PODRUČJE MAOČA I ISLAMOVAC U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA ULICE UZUNOVIĆA – II. FAZA, U STAMBENOM NASELJU SRPSKA VAROŠ, K. O. BRČKO (IZLAGANJE)  U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA ULICE BLIZNA U MJESNOJ ZAJEDNICI DONJI BREZIK, K. O. BRČKO, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA ČLANA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE  GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU JP „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestitelj predsjednik UO
 15. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH - (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića) - nema materijala
 17. INFORMACIJA - „NAPLAĆUJE LI SE VOLONTERIMA KOJI SU SE JAVILI NA NATJEČAJ VOLONTERSKI STAŽ U JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH – (prijedlog zastupnice Lidije Ljubojević)
 18. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE POTROŠAČIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH, ODNOSNO O EVENTUALNOM POSKUPLJENJU ELEKTRIČNE ENERGIJE OD 1. SRPNJA 2016. GODINE – izvjestitelj JP „Komunalno Brčko“

Raspoloživi radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!