78. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavka 77. redovite sjednice zakazane za 29. lipnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
  2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
  3.  RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH
  4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA / ZA DODJELU UREDSKOG PROSTORA NA UPORABU BEZ NAKNADE ORGANIZACIJI – UDRUZI GRAĐANA „ROMI NA DJELU“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj gradonačelnik
  5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU TRANSPORTNE STRATEGIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 2016. - 2030. GODINA – izvjestitelj gradonačelnik
  6. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU JP „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
  7. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
  8. RAZMATRANJE INFORMACIJE – AKCIJSKOG PLANA ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA REALIZIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA VODOOPSKRBE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik

 

Radni materijal u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE!