79. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 13. srpnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:  

D N E V N I   R E D

 

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 76., 77. I 78. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a) – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA UVJETE NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik UO
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA UPORABU BEZ NAKNADE, PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA ORGANIZACIJI - UDRUZI „ROMI NA DJELU“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA ULICE DUBRAVICE - BODERIŠTE, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, RASPOLAGANJE IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH DAVANJEM NA UPORABU BEZ NAKNADE, PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA ORGANIZACIJI „UDRUZI UMIROVLJENIKA, KORISNICI PIO/MIO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OSMOJ EMISIJI OBVEZNICA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZMIRENJE OBVEZA PO OSNOVI VERIFICIRANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE – izvjestitelj gradonačelnik
 12. DAVANJE SUGLASNOSTI NA STATUT JP „RADIO BRČKO“ d. o. o. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik UO
 13. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE INFORMACIJE – AKCIJSKOG PLANA ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA REALIZIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA VODOOPSKRBE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 17.  RAZMATRANJE I USVAJANJE INFORMACIJE O PRAVU NA BESPLATNI BOLNIČKI BORAVAK RODITELJA DJECE SMJEŠTENE U ZDRAVSTVENE USTANOVE (prijedlog zastupnika Željka Antića

  Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE.