80. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 27. srpnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. IZVANREDNE I 79. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA ZAPOSLENIH U TIJELIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a) – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ODUZIMANJU NELEGALNO STEČENE IMOVINE -  drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆE CESTE U ZASELKU PODAREVAC – LONČAREVIĆI U MZ GORNJA SKAKAVA – izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA CESTE U ZASELKU SNAGIĆI MZ BOĆE – izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE CESTE U STAMBENOM NASELJU VUKŠIĆ DONJI – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA CESTE U ZASELKU JURKOVIĆI STAMBENO PODRUČJE BIJELA – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA CESTE I IZGRADNJA BETONSKOG KANALA U NOVOM NASELJU MZ BREZOVO POLJE – izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA CESTE PREMA MJESNOM GROBLJU MZ GREDICE 2 – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE PRISTUPNE ULICE I PARKIRALIŠNOG PROSTORA U STAMBENOM NASELJU BRČKO NOVO – izvjestitelj gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE LJUBOMIRA KRSMANOVIĆA U MZ BREZIK – izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA CESTE (PREMA KUĆI MIHAJLA ILIĆA) U MZ BREZOVO POLJE SELO – izvjestitelj gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆE NEKATEGORIRANE CESTE BREZOVO POLJE SELO – SLIJEPČEVIĆI – izvjestitelj gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA CESTE PREMA KUĆI MIŠKA ĆUMUROVIĆA U MZ BIJELA – izvjestitelj gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE U MZ RAŠLJANI  – izvjestitelj gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / IZGRADNJA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA I PJEŠAČKE STAZE PORED FIRME MAOČANKA I KAIF U MZ MAOČA – izvjestitelj gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA ČLANA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA – izvjestitelj Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA – izvjestitelj Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo
 22. DAVANJE SUGLASNOSTI NA STATUT JP „RADIO BRČKO“ d.o.o. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik UO
 23. DAVANJE SUGLASNOSTI NA UNUTARNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA U JP „RADIO BRČKO“ d.o.o. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik UO
 24. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestitelj predsjednik UO
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestitelj predsjednik UO
 27. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI POSLOVNOG PLANA JP „LUKA BRČKO“ ZA 2016. GODINU U DIJELU „INVESTICIJA“ - izvjestitelj predsjednik UO
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – predsjednik Izbornog povjerenstva
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – predsjednik Izbornog povjerenstva
 30. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – predsjednik Izbornog povjerenstva
 31. RAZMATRANJE I USVAJANJE KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE  SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 32. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRAVU NA BESPLATNI BOLNIČKI BORAVAK RODITELJA DJECE SMJEŠTENE U ZDRAVSTVENE USTANOVE (prijedlog zastupnika Željka Antića)
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVEDENOJ KONTROLI ZAKONITOSTI POSTUPANJA  - izvjestitelj ravnatelj JZU „Zdravstveni centar Brčko“
 36.  RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE – izvjestitelj voditelj Policije

 

Raspoloživi materijal u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE.