2. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 14. 12. 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. POLAGANJE PRISEGE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ČLANOVA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVATKA IZ ZAPISNIKA S PRVE REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 3. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 4. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RJEŠAVANJU PROBLEMA O NAJAVLJENOM PREKIDU PRIJEVOZA UČENIKA – izvjestitelj gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U TIJELIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – po žurnom postupku (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BiH – po žurnom postupku (prijedlog zastupnika Ilije Marića)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BRČKO DISTRIKTA BiH - po žurnom postupku (prijedlog Kluba zastupnika SDA)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU BRČKO DISTRIKTA BiH - po žurnom postupku (prijedlog Kluba zastupnika SDA)
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDACA I TUŽITELJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – prvo čitanje
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU RASPOREDA SJEDENJA ZASTUPNIKA I DRUGIH OSOBA U DVORANI ZA PLENARNA ZASJEDANJA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA ČETIRI ČLANA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU NASELJA DUBRAVE – izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA – izvjestitelj gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA IZ SREDSTAVA PRORAČUNSKIH REZERVI – ZA POTREBE SANIRANJA POSLJEDICA OBILNIH KIŠNIH PADAVINA 5. 6. 2016. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OBAVLJANJU DJELATNOSTI OD OPĆEG INTERESA – izvjestitelj gradonačelnik
 18. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (od 3. 8. 2016. godine) - izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 19.  DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (od 18. 8. 2016. godine) - izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 20. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SUGLASNOSTI NA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“  D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 22. DAVANJE SUGLASNOSTI NA IZVJEŠĆE O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 23. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI POSLOVNOG PLANA JP „LUKA BRČKO“ ZA 2016. GODINU U DIJELU „INVESTICIJA“ – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU  - izvjestitelj ravnatelj
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU PRAVOBRANITELJSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE – izvjestitelj pravobranitelj
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – izvjestitelj predsjednik Izbornog povjerenstva
 27. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – izvjestitelj predsjednik Izbornog povjerenstva
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predsjednik Izbornog povjerenstva
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINE – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 30. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA VSTV-a ZA 2015. GODINU – izvjestitelj predsjednik VSTV
 31. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 32. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH MJESTA U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE – izvjestitelj voditelj Policije
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR VODITELJA POLICIJE I ZAMJENIKA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2016. – 30. LIPNJA 2016. GODINE – izvjestitelj predsjednik Neovisnog odbora
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVEDENOJ KONTROLI ZAKONITOSTI POSTUPANJA (dostavljena od JZU „Zdravstveni centar Brčko“) – izvjestitelj ravnatelj JZU

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!