3. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati po završetku 2. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH, čiji nastavak je zakazan za 28. 12. 2016. godine (srijeda), s početkom u 10 sati u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ZASTUPNIKA SINIŠE MILIĆA – izvjestitelj Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno  povjerenstvo
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE  IZVJEŠĆA POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O DODJELI MANDATA VUKAŠINU PANIĆU
 3. POLAGANJE PRISEGE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ZASTUPNIKA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH
 4. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVLAČENJU IZ PROCEDURE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA ZAPOSLENIH U TIJELIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA ČLANA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA – izvjestitelj Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo
 9. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU CJENIKA USLUGA PARKIRANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 10. DAVANJE SUGLASNOSTI NA IZVJEŠĆE O RADU JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH S FINANCIJSKIM POSLOVANJEM ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2015. GODINE – izvjestitelj ravnatelj
 11. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH  ZA 2015. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 12. DAVANJE SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH S FINANCIJSKIM POSLOVANJEM ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2016. GODINE – izvjestitelj ravnatelj
 13. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU POSLOVNOG PLANA JP „CESTE BRČKO“ D. O. O BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2017. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora

 Napomena: Materijali pod točkama 7 i 8 bit će naknadno dostavljeni.

 Materijali u elektronskom obliku (dio materijala je skeniran i nalazi se u posebnom folderu) se mogu preuzeti OVDJE!