4. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 01. veljače 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ZASTUPNIKA DAMIRA BULČEVIĆA – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O DODJELI MANDATA ADEMU RIBIĆU
 3. POLAGANJE PRISEGE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ZASTUPNIKA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH I ČLANOVA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA DRUGE I TREĆE REDOVITE  i PRVE IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 5. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O UREDU ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O VODAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – prvo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM OSOBAMA KOJE OSNIVA BRČKO DISTRIKT BiH – prvo čitanje
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O JAVNOM PODUZEĆU „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH  - prvo čitanje (prijedlog Povjerenstva za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša)
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Siniše Golića)
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI OSOBA KOJE PRIJAVLJUJU KORUPCIJU -  drugo čitanje
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ČETIRI ČLANA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA IMENOVANJA ČETIRI ČLANA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČETIRI ČLANA IZBORNOG  POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI STARI RASADNIK – izvjestitelj gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE ZAŠTITE ŽIVOTNOG OKOLIŠA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 2016. – 2026. GODINE - izvjestitelj gradonačelnik
 19. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVNOG ODBORA JP „Luka Brčko“ d. o. o. BRČKO DISTRIKTA BiH O USVAJANJU POSLOVNOG PLANA JP „LUKA BRČKO“ ZA 2017. GODINU – izvjestitelj ravnatelj
 20. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SUGLASNOSTI NA IZVJEŠĆE O RADU JP „RADIO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj ravnatelj
 22. DAVANJE SUGLASNOSTI NA POSLOVNI I FINANCIJSKI PLAN JP „RADIO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2017. GODINU -  izvjestitelj ravnatelj
 23. RAZMATRANJE PLANA REVIZIJE ZA 2017. GODINU – izvjestitelj glavni revizor
 24. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVEDENOJ KONTROLI ZAKONITOSTI POSTUPANJA (dostavljena od JZU „Zdravstveni centar Brčko“) – izvjestitelj ravnatelj JZU

Materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!