5. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 8. veljače 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U TIJELIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH  – prvo čitanje
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE OPĆE POLITIKE  BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. GODINE – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDATELJA I ČLANOVA STALNIH SKUPŠTINSKIH POVJERENSTAVA – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNE CESTE ZA ZASELAK PAVIĆI U MZ VITANOVIĆI – izvjestitelj gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE U MZ BUZEKARA – izvjestitelj gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE U URBANOM PODRUČJU REPINO BRDO U MZ ŠATOROVIĆI – izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE JOAKIMA VUJIĆA U STAMBENOM NASELJU KLANAC – izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE U MJESNOJ ZAJEDNICI ULOVIĆ – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – RADI IZGRADNJE PJEŠAČKE STAZE KROZ STAMBENO NASELJE GRBAVICA  – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI PROSTORNOG PLANA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31. 9. 2016. GODINE  – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU NADZORNOG ODBORA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2015. GODINU – izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora
 14. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PREPORUKA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE U SVEZI SA SPECIJALNIM IZVJEŠĆEM O PRISTUPAČNOSTI RADNIH PROSTORA ZAKONODAVNIH TIJELA U BOSNI I HERCEGOVINI OSOBAMA S INVALIDITETOM - izvjestitelj predstavnik Ureda  Ombudsmena
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O IZVJEŠĆU ZA BiH ZA 2016. GODINU POSVEĆENU EUROPSKIM INTEGRACIJAMA – izvjestitelj gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI SA ISPUNJENJEM MJERA IZ AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU MJERA IZ REFORMSKE AGENDE ZA RAZDOBLJE 2015. – 2018. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE PLANA REVIZIJE ZA 2017. GODINU  - izvjestitelj glavni revizor
 18. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVEDENOJ KONTROLI ZAKONITOSTI POSTUPANJA (dostavljena od JZU „Zdravstveni centar Brčko“) – izvjestitelj ravnatelj JZU

Materijal za sjednicu je dostupan OVDJE!