6. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 22. veljače 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. I 5. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM PODUZEĆU „LUKA BRČKO“ D. O. O BRČKO DISTRIKTA BiH  - drugo čitanje (prijedlog Povjerenstva za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U TIJELIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE OPĆE POLITIKE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020. GODINE – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PLOČNIKA PREMA BRDU ŠTERAC U MZ BRKA – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI LEJLIĆA STAMBENO NASELJE GLUHAKOVAC – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA ULICE MEHMEDA SPAHE U MZ RIJEKE – izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU STAMBENOG NASELJA IVICI – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA DIREKCIJE ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestitelj ravnatelj Direkcije
 14. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRAVU NA BESPLATNI BOLNIČKI BORAVAK RODITELJA DJECE SMJEŠTENE U JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog zastupnika Željka Antića) – izvjestitelj ravnatelj JZU 

Radni materijal preuzmite OVDJE!