7. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 15. ožujka 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA S 6. REDOVITE i 2. IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O MLADEŽI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DIREKCIJI ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TREZORU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI  BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Eseda Kadrića)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O FORMIRANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ZAKONA O SPOMENICIMA I SIMBOLIMA - izvjestitelj predsjednik Skupštine
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU NERADNIH DANA U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA RAZDOBLJE OŽUJAK 2017. – SIJEČANJ 2018. GODINE – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH - REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE U STAMBENOM NASELJU BREZIK – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNE CESTE U NASELJU HUKELJI – izvjestitelj gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH – REKONSTRUKCIJA NEKATEGORIZIRANE CESTE U MZ ČANDE – izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVITKA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 16. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JAVNOG PODUZEĆA „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR VODITELJA POLICIJE I ZAMJENIKA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2016. GODINE – izvjestitelj predsjednik Neovisnog odbora
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O OCJENI RADA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU  – izvjestitelj predsjednik Neovisnog odbora
 19. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRAVU NA BESPLATNI BOLNIČKI BORAVAK RODITELJA DJECE SMJEŠTENE U JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog zastupnika Željka Antića) – izvjestitelj ravnatelj JZU.

Materijalle u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE

NAPOMENA: Materijali pod tačkom 8 i 9 su sa prethodne sjednice -> 06 SJEDNICA!