NASTAVAK 11. REDOVITE SJEDNICE

Sjednica će se nastaviti 10. 5. 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati u skupštinskoj dvorani za sjednice.

Za sjednicu je predložem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. I 9. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O MLADEŽI BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH  ZA 2016. GODINU - izvjestitelj gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU VLADE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2016. GODINU - izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA VLADE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2017. GODINU - izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PLOČNIKA  U ULICI LJUBOMIRA KRSMANOVIĆA U MZ DONJI BREZIK - izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA  DIJELA ULICE JURE KAŠTELANA U MZ DONJI BREZIK - izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆE ULICE AJANOVIĆA U STAMBENOM NASELJU KOLOBARA - izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE CESTE U URBANOM PODRUČJU SLIJEPČEVIĆI - izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNE CESTE ZA DEANOVIĆE U URBANOM PODRUČJU BIJELA -izvjestitelj gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE PREMA GROBLJU U MZ DUBRAVICE GORNJE - izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNE CESTE U SEKULICIMA – MZ GRBAVICA  - izvjestitelj gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA, broj: 22-002932/15 od 24. 3. 2017. godine - izvjestitelj gradonačelnik
 17. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 18. DAVANJE SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE JP „RADIO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj ravnatelj
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 20. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ZAVRŠNI RAČUN JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 21. RAZMATRANJE INFORMACIJE UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 22. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. ZA RAZDOBLJE 2008. – 2016. GODINE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA  - izvjestitelj ravnatelj
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU PRAVOBRANITELJSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj pravobranitelj
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA UREDA GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA JAVNI REGISTAR ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 27. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA UREDA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 28. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  UREDA KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA RASELJENE OSOBE, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JAVNOG PODUZEĆA „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA „RGFBD“ BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 33. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA REVIZIJE UČINKA, PLANIRANJE PRORAČUNA KAPITALNIH POTREBA PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj glavni revizor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 35. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA GOSPODARSKI RAZVITAK, ŠPORT I KULTURU ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 36. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DIREKCIJE ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 37. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 38. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 39. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 40. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 31. 12. 2015. GODINE JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ – izvjestitelj glavni revizor

NAPOMENA: Preuzmite raspoložive materijale u elektroničkom obliku OVDJE.