12. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 24. 5. 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. I 11. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I GRAĐENJU – po žurnom postupku
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O MLADEŽI BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆE CESTE ĆOSETA – MAOČA - izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆE CESTE U MZ PRIJEDOR -  izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA NEKATEGORIZIRANE CESTE U MZ SLIJEPČEVIĆI - izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA ULICE U STAMBENOM NASELJU GORICE - izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE U MZ OGRAĐENOVAC - izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE  I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU UREDA ZA PRAVNU POMOĆ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj ravnatelj Ureda
 14. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O RADU TUŽITELJSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni tužitelj
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj predsjednik Pravosudnog povjerenstva
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU APELACIJSKOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj predsjednik Apelacijskog suda
 17. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj predsjednik Osnovnog suda
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU UREDA ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj glavni revizor
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2015. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RJEŠAVANJU UPRAVNIH PREDMETA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE - izvjestitelj gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRIJEDLOGU MJERA ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U FUNKCIONIRANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA MJERA ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U FUNKCIONIRANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ PO ZAKLJUČKU SKUPŠTINE – izvjestitelj Povjerenstvo za komunalnu, javnu djelatnosti i zaštitu okoliša
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  ODJELA ZA RASELJENE OSOBE, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor

NAPOMENA: Materijale pod točkama 5, 6 i 7 dobili ste ranije, te Vas molim da ih pripremite za ovo skupštinsko zasjedanje, a materijal pod tačkom 22 bit će naknadno dostavljen.  

 Ostali raspoloživi materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!