3. IZVANREDNA SJEDNICA - PRORAČUN

Sjednica će se održati 20. lipnja 2017. godine (utorak), s početkom u 10 sati u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

  1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
  2. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI STOPE POREZA NA NEKRETNINE ZA 2017. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
  3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – po žurnom postupku.

 Preuzmite materijal OVDJE!