14. REDOVITA SJEDNICA

Sjednica će se održati 13. srpnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BiH – po žurnom postupku (prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRORAČUNU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA  ZAKONA O VLADI BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE  PREMA KUĆI GRGE JURKOVIĆA U MZ BIJELA – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE  PREMA KUĆI TADIJE GELJIĆA U MZ BIJELA – izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE  U ZASELKU ŠUMARI U MZ SANDIĆI – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE PREMA GROBLJU U MZ BUZEKARA – izvjestitelj gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE OD KUĆE SAVE TOMIĆA U MZ RAŽLJEVO – izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE U ZASELKU PURAŠEVINA U MZ STANOVI – izvjestitelj gradonačelnik
 16. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA CESTE  U MZ BUZEKARA – izvjestitelj gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE KA ZASELKU KRUŠIK  U MZ SANDIĆI  – izvjestitelj gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE  U MZ BUZEKARA – izvjestitelj gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE  U MZ BOĆE – izvjestitelj gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH MJESTA JP „CESTE BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 22. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „CESTE BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016. GODINE – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU DIREKCIJE ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestitelj direktor Direkcije
 27. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA JAVNU SIGURNOST ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 28. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA „RGFBD“ BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31.12.2016. GODINE -– izvjestitelj glavni revizor
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31.12.2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 31. IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JAVNOG PODUZEĆA „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2016. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU GOSPODARSTVA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BiH SA OSVRTOM NA UČINKE POTICAJA KOJI SE ISPLAĆUJU GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVOĐENJU SVIH POSTUPAKA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU TROŠARINE OD STRANE POREZNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj ravnatelj Porezne uprave
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA (prijedlog zastupnice Lidije Ljubojević) – izvjestitelj gradonačelnik

NAPOMENA: Raspoloživi materijali u elektronskom obliku mogu se preuzeti OVDJE!