Održana 15. sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH

foto 1 sajt

Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH završili su sinoć raspravu o 37 točka dnevnog reda 15. redovite sjednice Skupštine. 

Nakon utvrđivanja dnevnog reda zastupnici Skupštine Brčko distrikta usvojili su  zapisnike s treće i četvrte izvanredne i 13. i 14. redovite sjednice Skupštine. U okviru točke zastupnička pitanja i odgovori zastupnici su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da više mjeseci čekaju odgovore na postavljena pitanja, zbog čega će se od Vlade tražiti odgovorniji i učinkovitiji pristup u pripremi i dostavljanju odgovora na zastupnička pitanja.

foto 01

Skupština je usvojila nekoliko nacrta zakona u prvom čitanju među kojima je i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o proračunu koji predviđa donošenje proračuna za iduću godinu, najkasnije do prvog prosinca tekuće godine.  Ukoliko se proračun ne donesen u tom roku, odluka o privremenom financiranju mora se donijeti do 31. prosinca i može trajati do 31. ožujka godine za koju se usvaja proračun. Nakon tog roka neće biti moguće nikakve isplate iz proračuna izuzev obveza po kreditnim zaduženjima.

-Cijenim da će nas to motivirati da proračun donosimo pravodobno - rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine. On je podsjetio da je ovogodišnji proračun usvojen tek polovicom godine i da se zbog toga, posebno kada je u pitanju kapitalni proračun, ne može mnogo uraditi u ovoj godini. 

foto 06

Izuzev ovog zakona, Skupština je u prvom čitanju usvojila i Nacrt zakona o nasljeđivanju, kao i Nacrt zakona o izvanparničnom postupku Brčko distrikta BiH, dok je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobraniteljstvu Brčko distrikta povučen s dnevnog reda.

U drugom čitanju usvojeni su nacrti zakona o izmjenama i dopunama zakona o Direkciji za financije, Trezoru i Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH.

-Prijedlozi izmjena ovih zakona imaju za cilj uvođenje mandata za pozicije ravnatelja u ovim institucijama. To su vrlo jake i bitne dužnosti na kojima su rukovodeći državni službenici i otuda potreba da se uvede mandat i stvore uvjeti kvalitetne konkurencije među njima - rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine, koji je i predlagatelj izmjene ovih zakona. Istakao je da uvođenje mandatnih pozicija otvara mogućnost promjene ravnatelja ovih institucija nakon isteka mandata ukoliko se njihov rad ocijeni nezadovoljavajućim što će biti motiv njihovog dodatnog angažiranja na kvalitetnom upravljanju.

foto 02

Skupština je dala ovlast Zakonodavnom povjerenstvu za utvrđivanje pročišćenih tekstova zakona koji će nakon toga biti objavljeni u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.  Usvojeno je 18 odluka o utvrđivanju javnog interesa Brčko distrikta BiH za potrebe izgradnje i rekonstrukcije cesta u mjesnim zajednicama Distrikta kao i odluke o bratimljenju Brčko distrikta s općinom Lagadas (Republika Grčka) i grada Schladminga (Republika Austrija).

Doneseno je i više odluka koje se tiču JP „Ceste Brčko“,  a odnose se na izmjenu sjedišta, izmjene i dopune Statuta i Odluke o osnivanju ovog poduzeća.

Zastupnici Skupštine razmatrali su i Informaciju o realizaciji projekta obilaznice oko Brčkog. Nakon iscrpne rasprave o nedostajućim sredstvima za izvođenje radova koji nisu predviđeni projektom i diskusija kojima su zastupnici ukazali na propuste u realizaciji ovog projekta, zaduženo je Povjerenstvo za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša da za iduću sjednicu pripremi prijedlog zaključaka.

Na koncu cjelodnevnog zasjedanja Skupština je donijela i Odluku o prijenosu 3,7 milijuna KM, doznačenih Brčko distriktu BiH od Uprave za neizravno oporezivanje u BiH na ime neizravnih poreza – cestarine od 0,15 KM/l naftnog derivata za 2017. godinu, koji predstavljaju izvorne prihode JP „Ceste Brčko“, a namijenjeni su za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu cestovne mreže.