Prekinuta 16. redovita sjednica Skupštine. Nastavak za 15 dana.

mala 16 sjednicaSkupština Brčko distrikta BiH prekinula je sinoć 16. redovitu sjednicu koju će nastaviti za 15 dana, neposredno prije početka nove 17. sjednice. 

Prije početka 16. redovite sjednice zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH završili su 15. redovitu sjednicu usvajanjem Nacrta zakona o javnim poduzećima u prvom čitanju. Izmjene se odnose na odredbe koje se tiču tijela javnih poduzeća i propisuju da ravnatelj javnog poduzeća ima dva zamjenika. Time se osigurava da se aktima poduzeća na jednoobrazan način urede odredbe koje se odnose na tijela poduzeća.

Nakon zastupničkih pitanja koja su, za razliku od prethodnih, na ovoj sjednici gotovo u potpunosti dobila odgovore od mjerodavnih institucija i odjela, na 16. redovitoj sjednici zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH usvojili su Nacrt zakona o nasljeđivanju i Nacrt zakona o izvanparničnom postupku Brčko distrikta BiH u drugom čitanju.

Izvješće o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH u prvih šest mjeseci ove godine usvojeno je uz Zaključak kojim se zadužuje Vlada da pristupi izradi izmjena Zakona o izvršenju proračuna Distrikta za 2017. godinu u svrhu redefiniranja rokova za podnošenje izvješća o utrošku sredstava dotacija, s tim da sastavni dio izvješća mora biti bankovni izvadak na dan podnošenja izvješća. Kako je obrazloženo, razlog ove izmjene je činjenica da korisnici dotacija nisu mogli na vrijeme pravdati sredstva jer je Zakon o izvršenju proračuna donesen 23. lipnja 2017.godine, a on je kao krajnji rok za podnošenje izvješća propisao 30. lipanj 2017. godine.

Usvojeni su Izvješće o radu i Financijsko izvješće Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH za 2016. godinu, kao i Program rada za 2017. godinu. Zastupnici su usvojili i Izvješće o radu Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH u prvom polugodištu ove godine, a glasovali i za više izvješća o reviziji financijskog poslovanja u prethodnoj godini:  pravosuđa Brčko distrikta BiH, Odjela za komunalne poslove, Odjela za javni registar, Odjela za obrazovanje, Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu, Odjela za stručne i administrativne poslove, Direkcije za financije, Ureda gradonačelnika, Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara, Policije Brčko distrikta BiH, JP „Radio Brčko“, JP „Komunalno Brčko“, JP “Ceste Brčko“ i Povjerenstva za vrijednosne papire.

Zastupnici su upoznani s Godišnjim izvješćem VSTV-a BiH za 2016. godinu, dok je Informacija o stanju sigurnosti od siječnja do lipnja ove godine skinuta s dnevnog reda zbog nenazočnosti predlagatelja.

16 sjednica

Na 16. redovitoj sjednici Skupštine otvorena je raspravu o Informaciji o provedbi svih postupaka za utvrđivanje i naplatu trošarine od Porezne uprave Brčko distrikta BiH. Nakon izlaganja ravnatelja Direkcije za financije, zastupnici su prihvatili prijedlog predsjednika Skupštine Eseda Kadrića da im se obrati jedan od vlasnika tvrtki suočenih s problemom utvrđivanja i naplate trošarine. Drago Broćilo, vlasnik tvrtke „Mack“ rekao je da su tvrtke „Mack“, „Cetanex“ i još nekoliko tvrtki iz Brčkog koje su 2002. godine prilikom uvoza nafte i derivata po nalogu carinskog tijela uplatili trošarinu u korist proračuna Republike Srpske, pretrpjele veliku štetu jer ih je istodobno i Porezna uprava Brčko distrikta vodila kao obveznike koji su trošarinu trebali platiti proračunu Distriktu. Skupština je prekinula raspravu o ovom pitanju i nastavit će je za dva tjedna u nazočnosti predstavnika  Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH, od kojeg je zatraženo i očitovanje o Informaciji Porezne uprave u svezi s ovim problemom.

Pored ove Informacije u nastavku 16. redovne sjednice bit će razmatrane i preostale točke: Informacija o poštovanju Odluke o ograničavanju uporabe svih duhanskih proizvoda u službenim prostorijama Skupštine Brčko distrikta BiH na prijedlog zastupnice Lidije Ljubojević, kao i Informacija o realizaciji Zaključaka s okruglog stola o borbi protiv korupcije.