17. REDOVITA SJEDNICA

mala 16 sjednica

Sjednica će se održati po završetku nastavka 16. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 11. listopada 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRORAČUNU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PODUZEĆIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika SNSD)
 5. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O SADRŽAJU LISTE LIJEKOVA KOJI NISU NA ESENCIJALNOJ LISTI LIJEKOVA ZA POTREBE KORISNIKA STALNE OSNOVNE NOVČANE POMOĆI BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 6. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O SUFINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA LIJEKOVA SA ESENCIJALNE LISTE LIJEKOVA ZA OSIGURANIKE BRČKO DISTRIKTA BiH – KORISNIKE STALNE OSNOVNE NOVČANE POMOĆI - izvjestitelj gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ULICE U STAMBENOM NASELJU ČAĐAVAC - izvjestitelj gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA KRAKA ULICE HASANA KIJAFIJE PRUŠČAKA U STAMBENOM NASELJU BROD - izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U MZ SEONJACI - izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA NEKATEGORIZIRANE CESTE NA LOKALITETU GNJIDAVICA 2 U MZ BREZOVO POLJE -  izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE – izvjestitelj voditelj Policije
 12. RAZMATRANJE INFORMACIJE – PREPORUKE PRAVOBRANITELJSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH, broj: R-205/17 OD 28. 9. 2017. GODINE  - izvjestitelj pravobranitelj

NAPOMENA: Materijale pod tačkama 3 i 4 dobili ste ranije, a sve ostale preuzmite OVDJE!