Skupština Brčko distrikta završila 17. redovitu sjednicu

mala 17. sjednica foto 1Tijekom prijepodnevnog zasjedanja Skupština Brčko distrikta BiH završila je u srijedu 17. redovitu sjednicu, započetu 11. listopada.

Nakon zastupničkih pitanja i odgovora usvojen je Zakon o izmjenama Zakona o proračunu Brčko distrikt BiH. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim poduzećima u Brčko distriktu BiH u drugom čitanju nije dobio potrebnu većinu. Protiv usvajanja glasovalo je 16 zastupnika, sedam je bilo za usvajanje Zakona dok su tri zastupnika bila suzdržana.

Skupština je dala suglasnost na Odluku o sadržaju liste lijekova koji nisu na esencijalnoj listi lijekova za potrebe korisnika stalne osnovne novčane pomoći, kao i suglasnost na Odluku o sufinanciranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste lijekova za osiguranike Brčko distrikta BiH, korisnike stalne osnovne novčane pomoći.

17. sjednica  foto 3

Na 17. redovitoj sjednici usvojena je i Informacija o stanju sigurnosti za prvih šest mjeseci ove godine.

Zastupnici su razmatrali i Informaciju – pismo s preporukom Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH koja se odnosila na dotacije, a u kojoj stoji da je iz proračuna za 2017. godinu za tu svrhu izdvojeno oko 80 milijuna KM, što je trećina ukupnog proračuna.

- Pismo je rezultat postupanja sukladno nadležnostima prema kojima je Pravobraniteljstvo dužno pratiti i proučavati stanje i probleme, izvješćivati nadležne institucije i predlagati mjere radi suzbijanja štete po imovinu i financijske interese Distrikta - rekla je Ilinka Gavrić, glavna pravobraniteljica Brčko distrikta BiH. Ona je pojasnila da se preporuke sastoje u tome da se pokuša pronaći način reduciranja sredstava dotacija koja se daju pojedincima, neprofitnim organizacijama, javnim i privatnim poduzećima.

- Naša preporuka je da se vidi je li moguće izdvajanja za dotacije smanjiti, odnosno odrediti u postotcima iznos izdvajanja za dotacije – rekla je Gavrićeva. Ona je precizirala da veći dio dotacija ima zakonsku osnovu ali da postoje i izdvajanja koja nisu propisana zakonima.

 Predsjednik Skupštine Esed Kadrić rekao je da cijeni postupak Pravobraniteljstva da ukaže na potrebu promjene kreiranja proračuna i izrade novih kontnih planova u Direkciji za financije kao i da se zakonski definiraju oblasti koje sada nisu zakonski definirane.

7. sjednica foto 2

-To omogućuje da se dotacije daju bez jasnih procedura. Takovih dotacija imamo u Vladi i Skupštini, kao i mogućnost da se prilikom kreiranja proračuna neselektivno i bez posebnih kriterija udrugama dodjeljuju enormni iznosi koji im realno nisu potrebni i koje teško mogu pravdati. Veoma je bitno da sliku potencijalnih koruptivnih aktivnosti, ako ih ima, otklonimo od sebe tako što ćemo izmijeniti postojeće i donijeti nedostajuće propise - rekao je predsjednik Kadrić.

Dotacija će biti tema i jedne od idućih sjednica kada nakon razmatranja u Vladu i Skupštinu dođe informacija koju je o izdvajanjima za dotacije pripremila Direkcija za financije.