20. REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE

mala 19.sjednica Skupština Foto 1Sjednica će se održati 29. studenoga 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. I 19. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – po žurnom postupku (Prijedlog Povjerenstva za proračun)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OVRŠNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BiH - po žurnom postupku (Prijedlog Zakonodavnog povjerenstva)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA BRČKO DISTRIKTA BiH - po žurnom postupku (Prijedlog Povjerenstva za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZASTUPNICIMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika NDP-a)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O NAKNADAMA I PLAĆAMA KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika NDP-a)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZABRANI PUŠENJA I DRUGIH OBLIKA UPORABE DUHANA I DUHANSKIH  PROIZVODA NA JAVNIM MJESTIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika SDS-a)
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE BARIŠIĆI U MZ PRIJEDOR – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA PRISTUPNE CESTE U MZ MAOČA - izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA POSTOJEĆE CESTE U MZ BUZEKARA - izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA PRISTUPNE CESTE U MZ SKAKAVA GORNJA - izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE U NASELJU BOSANKIĆI U MZ VITANOVIĆI - izvjestitelj gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – ASFALTIRANJE CESTE U MZ PLAZULJE - izvjestitelj gradonačelnik
 15. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „RADIO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE DIREKCIJE ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH O TROŠENJU JAVNIH SREDSTAVA PO OSNOVI DOTACIJA I SUBVENCIJA U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2017. GODINE – izvjestitelj ravnatelj Direkcije
 17. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI S KORIŠTENJEM NOVE ZGRADE POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – (prijedlog zastupnika Branislava Markovića).

NAPOMENA: Raspoloživi materijal u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE!